Sökning: "Grodan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Grodan.

 1. 1. De formade ögonbrynens ilska : Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Alma Hjertén; Betsy Alva Soplin; [2018]
  Nyckelord :Queer; heteronormativity; stereotypes; gender roles; hermeneutics; narratology; semiotics; villains; Disney; qualitative; Queer; heteronormativitet; stereotyper; könsroller; genus; narratologi; semiotik; skurkar; Disney; kvalitativ;

  Sammanfattning : This study aims to examinehow and what Disney communicate to their target audience, by analyzing the four animated feature films Peter Pan (1953), The Lion King (1994), Pocahontas (1995), and Princess and the Frog (2009). The animated movies have been analyzed through a qualitative method to get a better understanding of how Disney portray their male antagonists through queer coding. LÄS MER

 2. 2. Dum eller demonisk? : En kvalitativ analys av framställningen av ondska i tre Disneyfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linda Yüksel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dag påverkar populärkulturella medier som film och tv hur vi människor uppfattar verkligheten omkring oss. Företaget Walt Disney Company är ett ledande företag när det gäller film och underhållning för barn. Hur Disney framställer vad som är gott och vad som är ont påverkar hur barn, men även vuxna ser på dessa fenomen. LÄS MER

 3. 3. Den kokta grodan : En kvalitativ studie om tillämpningen av anhörigstöd i tre av Sveriges kommuner.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Nergård; Sofia Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Relatives and family support; Implementation; municipal activities; health; cooperation.; Anhörigstöd; implementering; kommunal verksamhet; hälsa; samarbete.;

  Sammanfattning : Since 2010, Swedish municipalities have been required by law to provide support for relatives and family members. The purpose of this study is to understand how three municipalities in Sweden have chosen to implement and design their support for family members and relatives, as previous research shows that the support varies widely between municipalities. LÄS MER

 4. 4. Per Hasselberg och Flickan som erotiskt objekt. En problematiserande analys av den nakna kroppen reproducerad i Per Hasselbergs skulpturer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Henriksdotter; [2016-04-05]
  Nyckelord :Per Hasselberg; Den nakna kvinnokroppen; Näckrosen; Snöklockan; Grodan; Kvinnlig sexualitet; Kvinnokroppen i konsten; Pornografi; Den manliga blicken; Male gaze; Passiva kvinnan; Framing; The female nude; Kapital; Sociala rummet; Lynda Nead; Laura Mulvey; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag närmare på Per Hasselbergs tre lovordade skulpturer, Näckrosen,Snöklockan och Grodan. Jag vill se vilken typ av naken kvinnokropp och kvinna som Per Hasselberg reproducerar i sina verk, och på vilket sätt etiska och moraliska värderingar kan tänkas ha förbisetts i konsten när vi fortsatt reproducera dessa verk in i 2000- talet. LÄS MER

 5. 5. Is family structure associated with the psychological behavior of young people? : The Strengths and Difficulties Questionnaire in a population sample

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)

  Författare :Mattias Dahlqvist; [2016]
  Nyckelord :SDQ; family structure; Grodan; joint custody; externalizing; internalizing; prosocial behaviour;

  Sammanfattning : Differences in family structure have been linked to several mental health outcomes, where children living in a nuclear family setting are best-off, while children in joint physical custody are second best followed by those living mostly and only with one parent. One of the biggest changes in recent years is that joint physical custody is growing more common. LÄS MER