Sökning: "Groove"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Groove.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 3. 3. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 4. 4. Low-dispersive Leaky-wave Antennas: A Viable Approach for Fifth Generation (5G) mmWave Base Station Antennas

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Oskar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, a method to achieve reduced beam-squint in fully metallic leaky-wave antennas is proposed and its applicability for high frequency, high gain, base station antennas in future communication networks is indicated. The antenna is built in gap waveguide technology, where the fundamental mode is allowed to leak by removal of one of the waveguide walls. LÄS MER

 5. 5. Optimization and simulation of formed suction cup to position aerospace CFRP parts during milling.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Sriramkumar Sivasubramanian; [2019]
  Nyckelord :Product development; Sealing lip; Groove design; O-ring; L-ring; Labyrinth walls;

  Sammanfattning : .... LÄS MER