Sökning: "Grossmans teori 2000"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Grossmans teori 2000.

 1. 1. En diabetikers val- En ekonomisk analys utifrån Grossmans teori om hälsoinvestering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Arnetorp; [2006]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; humankapital teori; Michael Grossman; Gary Becker; hälsoinvestering; individuella val; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Diabetes är en växande folksjukdom och år 2000 rapporterade Världshälsoorganisationen (WHO) att 171 miljoner har diagnosen diabetes mellitus. Syftet med uppsatsen är att undersöka en diabetikers val av utbildning, yrke, pension, fritid och investering av hälsa. LÄS MER

 2. 2. Diabetes och sjukskrivningar - Är tillfällena och dagarna fler för diabetiker?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Arnetorp; [2006]
  Nyckelord :hälsoinvestering; Diabetes; sjukskrivningstillfällen; sjukskrivningsdagar; Grossmans teori 2000 ; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : 171 miljoner människor i hela världen har diabetes enligt World Health Organisations (WHO) senaste undersökning år 2000. Den kroniska sjukdomen påverkar individens hälsa och syftet med magisteruppsatsen är att undersöka om diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker? Uppsatsen empirisk data kommer från HILDA (Health and Individuals Longitudinal Data and Analysis) och teorin baseras på Grossmans ekonomiska teori om individens hälsoinvesteringsbeteende (2000) samt Kristian Bolin et als (2002) utökning av Grossman teori. LÄS MER