Sökning: "Ground Control Points"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Ground Control Points.

 1. 1. Creativity Management in Creative Organizations : The Economic versus Creative Perspective

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kayla Holliday; Mårten Brorsson; [2023]
  Nyckelord :creativity; creativity management; film and business; conflict management; creative organizations; creative versus economic perspective; dual executive leadership;

  Sammanfattning : For businesses that rely on creativity for their success, its effective and thought-out management is necessary for the entity to thrive. The field of creativity management has emerged as a result, highlighting the employment of a ‘creative climate,’ motivational tools, and an appropriate organizational structure as essentials for the asset’s optimization (Dubina, 2013, Sternberg and Lubart, 2004, Tonnquist, 2018, Csikszentmihalyi and Wolfe, 2014, Karambayya and Reid, 2009). LÄS MER

 2. 2. A Photogrammetric Workflow to Produce 3D-Models of Geological Samples

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Fanny Bjugger; [2023]
  Nyckelord :photogrammetry; S-f-M; digital 3D models; geoscience; rock samples; earth sciences;

  Sammanfattning : Photogrammetry and Structure-from-Motion (S-f-M) is a low-cost method of producing digital 3D models of rock samples that can be used for many different research and educational purposes. A 3D model of a delicate rock sample would enable the preservation of the sample and reduce the need of physical manipulation. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av kvaliteten för två UAV/LiDAR-system i olika prisklasser : Jämförelse av osäkerheten vid skapandet av digitala terrängmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Aksén Fredrik; [2023]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; DTM; laser scanning; uncertainty; UAV; LiDAR; DTM; laserskanning; osäkerhet;

  Sammanfattning : UAV/LiDAR-system har utvecklats snabbt under de senaste åren. De har blivit kompaktare och kan generera en hög punkttäthet med låg mätosäkerhet. Samtidigt har prisnivåerna sjunkit, vilket medfört att ett UAV/LiDAR-system nu kan införskaffas för några hundra tusen kronor. LÄS MER

 4. 4. Detektering av sättningar med hjälp av UAV fotogrammetri : En jämförelsestudie mellan direkt och indirekt georeferering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olof Nilsson; Linda Olsson; [2022]
  Nyckelord :UAV; simulated subsidence; ground control points; N-RTK; photogrammetry; UAV; simulerade sättningar; markstödpunkter; N-RTK; fotogrammetri;

  Sammanfattning : Att tidigt kunna detektera samt åtgärda sättningar och deformationer är viktigt inom exempelvis bygg-, anläggnings- och gruvindustrin för att kontrollera att verksamheten inte påverkar närliggande områden och strukturer. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) fotogrammetri är en lämplig metod för att utföra upprepade mätningar i svårtillgänglig miljö där sättningar kan uppkomma. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsjämförelse av markmodeller skapade med digital fotogrammetri : En jämförelse av mätosäkerhet på markmodeller med bilder ifrån olika UAVs

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olsson Sebastian; [2022]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV; UAS; ortomosaic; DEM; DJI Mini 2; DJI Mavic 2 Pro; Fotogrammetri; UAV; UAS; ortomosaik; DEM; DJI Mini 2; DJI Mavic 2 Pro;

  Sammanfattning : In recent years, the technical progress of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) has increased rapidly. This has made it economically possible for tasks where one earlier needed helicopters or airplanes. By equipping UAVs with high-quality cameras, the utility has expanded. LÄS MER