Sökning: "Ground Source Heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Ground Source Heat pump.

 1. 1. Potential of Geothermal Energy in India

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Prajesh Sharma; [2019]
  Nyckelord :Geothermal energy; Ground Source Heat Pump GSHP ; Renewable Energy; Power saving; Power generation;

  Sammanfattning : In this research paper, review of world geothermal energy production and their capacity is shown. Here, a research is conducted to know the potential and possibility of geothermal energy in India. LÄS MER

 2. 2. Hållbar uppvärmning : Vilket är det mest hållbara alternativet för uppvärmning av en nybyggd villa i Östersunds tätort?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Maria Turunen; [2019]
  Nyckelord :Uppvärmning; värmepump; pellets; fjärrvärme; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten jämför frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och pelletspanna för en nybyggd villa i Östersund. Det finns fem olika framtidsscenarier med varierande utfall av elmix samt elpris och är en känslighetsanalys för elprisets påverkan och miljöbelastning för respektive uppvärmningsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Modelling the performance of heat pump systems for single-family house applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mar Coronado Pons; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ground source heat pumps (GSHP) extracting the heat through borehole heat exchangers (BHEs) are an extremely efficient way to provide heating. Their performance is affected by the temperature of the thermal source: the ground; the higher it is the temperature of the ground, the higher their performance. LÄS MER

 4. 4. Study of high flash point ethyl alcohol-based secondary fluids applied in Ground Source Heat Pumps systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Luis Enrique Carrion Domenech; [2019]
  Nyckelord :indirect refrigeration system; secondary fluid; flammability; alcohols; geothermal heat pump systems; properties.;

  Sammanfattning : Ethyl alcohol (ethanol) as secondary fluids is very popular as heat transfer fluid for indirect refrigeration system with ground source heat pump systems (GSHP) in several countries such as Sweden, Norway, Switzerland, Finland and other European countries. There have been several researches about the future ofthe refrigeration sector, refrigerants and refrigeration systems. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic analysis of combined heat pump and PV systems in Austria

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Twan Schreurs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increasing amount of buildings that are being renovated in Austria, the potential of replacing conventional heating systems with heat pumps increases and thus CO2 emissions could be reduced. Several companies therefore focus on installing combined heat pump and PV systems. LÄS MER