Sökning: "Ground Support Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Ground Support Equipment.

 1. 1. How accuracy of estimated glottal flow waveforms affects spoofed speech detection performance

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johannes Deivard; [2020]
  Nyckelord :computer science; machine learning; automatic speech verification; spoofed speech detection; glottal flow waveform; glottal inverse filtering; artificial neural network; logistic regression; support vector machine; classifiers;

  Sammanfattning : In the domain of automatic speaker verification,  one of the challenges is to keep the malevolent people out of the system.  One way to do this is to create algorithms that are supposed to detect spoofed speech. LÄS MER

 2. 2. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 3. 3. Preparation for a Thermal Balance Test of the MIST student satellite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Unell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The MIST project was founded in 2014 at KTH and has been worked on by roughly 100 students since.Thermal engineering has been an important part of the project from start and a thermal model has beendeveloped to predict ight conditions. The thermal model created by previous students has to be correlatedby performing a thermal balance test. LÄS MER

 4. 4. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 5. 5. Asset Management of Electrical Transportation Systems with Life Cycle Cost Analysis for Ground Support Equipment: Case Study Stockholm Arlanda Airport

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hampus Wirén; [2018]
  Nyckelord :Life cycle costs; total cost of ownership; ground support equipment; electrified transportation; asset management; electric vehicle; more electric vehicles; RCAM;

  Sammanfattning : We have come a long way in the pursuit of reducing our carbon footprint from our way of living, bycontinuously development of batteries and charging infrastructure for electric vehicles to decrease thedemand for fossil fuels, improving the overall energy efficiency and to increase awareness of the problemto the population. One of the industries, that during the last decades has undergone vast improvements,is the development of the airplane engines due to increased emission regulations, for the aviationindustry, and to reduce the costs of air travel. LÄS MER