Sökning: "Ground Support Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ground Support Equipment.

 1. 1. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 2. 2. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 3. 3. Preparation for a Thermal Balance Test of the MIST student satellite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Unell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The MIST project was founded in 2014 at KTH and has been worked on by roughly 100 students since.Thermal engineering has been an important part of the project from start and a thermal model has beendeveloped to predict ight conditions. The thermal model created by previous students has to be correlatedby performing a thermal balance test. LÄS MER

 4. 4. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 5. 5. Fighting in the Streets : Testing Theory on Urban Warfighting

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Villner; [2017]
  Nyckelord :Urban Warfare; Alice Hills; Stalingrad; Grozny; Mogadishu;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. LÄS MER