Sökning: "Ground Support Equipment"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden Ground Support Equipment.

 1. 11. Den ska vara nära och rolig : en inventering och utvärdering av Köpings kommunala lekplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :lekplatser; lek; utomhuslek; kommunal förvaltning; barn; enkätstudie; lekredskap;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet försöker jag besvara frågan om hur det kommunala lekplatsutbudet används i en mellanstor svensk tätort och vilka faktorer som påverkar användningsgraden av lekplatserna. Huvuddelen av uppsatsen utgörs av en presentation av en fallstudie från 2010, som består av en inventering av 27 lekplatser i kommunal drift i Köping i Västmanlands län. LÄS MER

 2. 12. Operation Tonga : En studie av förberedelsernas och förövningens betydelse utifrån de grundläggande förmågorna och de taktiska grundprinciperna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Melz; [2009]
  Nyckelord :Preparations; Operations Tonga; basic abilities; principals of ground tactics; Förberedelser; Operation Tonga; grundläggande förmågor; taktiska grundprinciper;

  Sammanfattning : Operation Tonga var en del av de allierades invasion av Hitlers Fort Europa. Syftet med operationen var att skydda de landstigande styrkorna vid Normandies östra flank. Operationen genomfördes av major John Howard och hans glidflygplansburna trupper från Oxford and Buckinghamshires lätta infanteriregemente. LÄS MER

 3. 13. CAS och folkrätt : hur undviks att CAS i fredfrämjande insatser inte genomförs i enlighet med Sveriges folkrättsliga förpliktelser rörande skydd för individen?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Close air support; International law; Air force; Sweden; Närflygunderstöd; Folkrätt; Flygvapnet; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Under första hälften av 2000-talet blev det aktuellt för svenska flygvapnet att öva för att utföraflygunderstöd till markförband, bl.a. genom skapande av ett s.k. LÄS MER

 4. 14. Kundanpassad tjänsteutveckling och förändrade relationer inom den försvarsindustriella sfären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pauline Olsson; [2009]
  Nyckelord :Industrial; Marketing and Purchasing Group; ; Aftermarket;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe the customer’s attitudes toward the contracting for availability, i.e., which factors are from the customer’s perspective necessary for the fulfilment of a supplier-customer agreement? Furthermore, the objective is to describe and analyse a supplier-customer relation in the Defence Industrial sphere. LÄS MER

 5. 15. Support System for Landing with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik

  Författare :Christian Östman; Anna Forsberg; [2009]
  Nyckelord :Helicopter; Skeldar; Landing; Autonomous; Positioning; UAV;

  Sammanfattning : There are a number of ongoing projects developing autonomous vehicles, both helicopters and airplanes. The purpose of this thesis is to study a concept for calculating the height and attitude of a helicopter. The system will be active during landing. This thesis includes building an experimental setup and to develop algorithms and software. LÄS MER