Sökning: "Ground Support Equipment"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade orden Ground Support Equipment.

 1. 16. Jordbearbetningsstrategier på hösten inför vårsådd på tyngre lerjordar

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kim Hedin; [2005]
  Nyckelord :odlingsmetoder; ekonomiska aspekter;

  Sammanfattning : It is important for today's farmers to minimize the costs for crop establishment, because of decreased prices and support from the EU. Farmers, who plow in autumn on heavy clay soil, often do some kind of tillage in autumn to get better soil structure before spring seeding. This is especially important when growing small seed crop, e.g. LÄS MER

 2. 17. Flygunderstödet i samband med "Operation Overlord" - byggde det på flygteoretiska grunder eller på krigserfarenheter?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Torbjörn Eriksson; [2005]
  Nyckelord :Flygunderstöd; Flygvapnet; USA; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka med vilka grunder det direkta flygunderstödetunder ”Operation OVERLORD” genomfördes. Min undersökning studerar USAAF (UnitedStates Army Air Force) och dess flygunderstöd i den europeiska delen av andra världskriget. LÄS MER

 3. 18. Artilleri - i framtidens armé eller på armémuseum? : har artilleri någon roll att fylla i den svenska försvarsmakten 2010-2020?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Klas Jonsson; [2001]
  Nyckelord :Artilleri; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den omfattande förändring som Försvarsmakten påbörjat under namnet ”den nya krigföringen”, är det relevant att undersöka vilka system organisationen skall innehålla för att möta de framtida kraven. Syftet med denna uppsats är att klarlägga om eldrörs- respektive raketartilleri tillför något unikt så att en materiell förnyelse av artilleriet är motiverad. LÄS MER

 4. 19. Design of Industrial Floors: Principles for Control of Warping.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Mohammed Ali Alhasani; Ahmed Zaraei; [1996]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Slab-on-grade, which include Industrial floors, can be defined, according to ACI Committee 360,1 as a slab continuously supported by ground with an area of more than twice the area required to support the imposed loads. The slab may be plain or reinforced and may include stiffening elements such as ribs and hidden beams. LÄS MER