Sökning: "Ground Support Equipment"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden Ground Support Equipment.

 1. 6. Uncovering Hidden Needs in Ground Engineering : Case Study of LKAB Wassara

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :IGOR KORDAS; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgick både från behovet av bättre förståelse för grundläggningsmarknaden av LKAB Wassara – ett innovativt företag som har utvecklat den nya tekniken av hydraulisk DTH-borrning; och från insikten att åstadkommande av kundnöjdhet genom uppfyllandet av dolda behov i byggbranschen är en lovande men samtidigt utmanande uppgift. Utmaningen som behandlas i detta examensarbete är tvåfaldig: dels leder de konventionella marknadsundersöknings metoder ofta till att de dolda kundbehoven inte erhålls, trots att dessa behov är mycket viktiga för produktinnovation; och dels är det en brist på fallstudier som utforskar de explicita eller dolda behoven i byggbranschen. LÄS MER

 2. 7. Business Model Innovation in a Mature Industry - A Case Study at Parker Hannifin SCS

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Elin Glansén; Sofie Nielsen; [2016]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Innovation; Proactive Business Model Innovation; Business Model Innovation Process; Open Innovation; Analogical Reasoning;

  Sammanfattning : Changes in the environment, driven by globalization and technology development, give groundto instability and uncertainty within industries. Consequently, stable business models arechallenged by disruption of previous industry boundaries and competition. LÄS MER

 3. 8. Uncovering Hidden Needs in Ground Engineering: Case Study of LKAB Wassara

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Igor Kordas; [2016]
  Nyckelord :Hidden needs; customer satisfaction; ground engineering; Outtalade behov; kundnöjdhet; grundläggnning;

  Sammanfattning : This thesis stemmed from the need for better understanding of the ground engineering market by LKAB Wassara - an innovative company that developed a novel technology of hydraulic DTH-drilling; and from the insight that achieving customer satisfaction through fulfilment of hidden needs in the construction industry is a promising yet challenging endeavour.  The challenge addressed in this thesis is twofold: firstly, the conventional market studies often lead to the hidden customer needs being lost, while these needs are important for product innovation; and secondly, there is a lack of case studies exploring the explicit or hidden needs in the construction business that might be partially explained by complexity of interrelations of products, services and stakeholders inherited to the construction market. LÄS MER

 4. 9. Comparative study of risk analysis methods from a fire safety perspective - Case study of new underground facilities at CERN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Frida Olin; Erik Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Risk analysis methods; design fires; event tree analysis; preliminary hazard analysis; What-if; ROGA; Gretener method; NFPA 101; comparative analysis; CERN; technical risk analysis methods; case study; LHC; HL-LHC; complex methods; simplified methods; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report has investigated which type of risk analysis methods that can be used in an early design phase in a unique facility from a time and quality perspective. Two planned underground facilities for the HL-LHC at CERN have been used as a case study. LÄS MER

 5. 10. Security challenges within Software Defined Networks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Haroon Ahmed; Gabriel Sund; [2014]
  Nyckelord :Software Defined Networks SDN ; network security; denial of service; distributed denial of service; multi-tenancy; mjukvarudefinierat nätverk; nätverkssäkerhet; överbelastningsattack; distribuerad överbelastningsattack; multitenans;

  Sammanfattning : A large amount of today's communication occurs within data centers where a large number of virtual servers (running one or more virtual machines) provide service providers with the infrastructure needed for their applications and services. In this thesis, we will look at the next step in the virtualization revolution, the virtualized network. LÄS MER