Sökning: "Ground vibrations"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Ground vibrations.

 1. 1. Level 1 processing  algorithms of MicroCarb  microsatellite : Performance assessment of ISRF in-flight estimation through new algorithms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Taupin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Facing global warming and its dramatic consequences, it is now of the utmost urgency to improve our understanding of the carbon cycle mechanisms through which global climate change unfolds. The MicroCarb mission will allow to accurately monitor CO2 global sources and sinks over the entire surface of the Earth. LÄS MER

 2. 2. Creating a self-driving terrain vehicle in a simulated environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jonas Markgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Outside of the city environment, there are many unstructured and rough environments that are challenging in vehicle navigation tasks. In these environments, vehicle vibrations caused by rough terrain can be harmful for humans. In addition, a human operator can not work around the clock. LÄS MER

 3. 3. Grundförstärkning med pålar i berg : I befintlig konstruktion med begränsat utrymme

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Madicken Höglund; Marcus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Steel pipe; steel core pile; waterproofing; pile foundation; down-the-hole DTH drill.;

  Sammanfattning : This study has been done in order to examine which type of pile, pile driving- and waterproofing methodsare most suited for an existing building. A building that will undergo an extensive reinforcement of itsfoundation. LÄS MER

 4. 4. Attenuation of structure-borne vibrations induced by trains passing railway switches

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study of structure-borne vibrations caused by railway traffic is becoming increasingly relevant along with the expansions of cities, as building projects are forced towards more sensitive areas, e.g closer to railway tracks. With high enough vibration levels, there is a risk for human annoyance inside buildings. LÄS MER

 5. 5. Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olivia Martinz; [2020]
  Nyckelord :information design; informative illustration; design; cartoon; subway; Stockholm; informationsdesign; informativ illustration; design; serie; tunnelbana; Stockholm;

  Sammanfattning : Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. LÄS MER