Sökning: "Ground water"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade orden Ground water.

 1. 1. Risk, Resilience and Insurance in Sudanese Pastoralism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Alla Safieldin; [2019]
  Nyckelord :Climate change adaptation; Disaster risk management; Drought; Index-based livestock insurance; Pastoralism; Risk; Resilience; Sudan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The nomadic pastoralists of the Sahel are often identified as a group at the frontline of global climate change. Their existence in arid and semi-arid regions and their reliance on seasonal rainfall are among the factors that contribute to their vulnerability to drought and climate shocks. LÄS MER

 2. 2. Spatial and Temporal Variations in a Perennial Firn Aquifer on Lomonosovfonna, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Hawrylak; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :perennial firn aquifer; ground penetrating radar; Svalbard; Lomonosovfonna; flerårig firnakvifer; georadar; Svalbard; Lomonosovfonna;

  Sammanfattning : A firn aquifer is a type of englacial water storage that forms when surface meltwater fills up the pore space in porous firn. If the retention time exceeds one year the feature is regarded as perennial. The melt and accumulation rates as well as the available pore space determine the formation and extent of the firn aquifer. LÄS MER

 3. 3. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 4. 4. Marktäckande material som åtgärd för minskat fosforläckage från rasthagar för värphöns

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Ebba Hellstrand; [2019]
  Nyckelord :utehöns; fosforbindningsförmåga; punktbelastning;

  Sammanfattning : Today there is a knowledge gap about phosphorus leakage from free range laying hens, and because of that a pilot project is ongoing since 2016 with scientists at The University of Agricultural Sciences (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE) and also advisors in order to investigate the nutrient load from free range laying hens. My thesis have been conducted within this project, and I have chosen to focus on phosphorus leakage. LÄS MER

 5. 5. Fogdarpsfyndet : En landskapsanalys av ett depåfynd från den yngre bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Tova Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Fogdarp hoard; Late Bronze Age; horse gear; ritual; landscape analysis; Fogdarpsfyndet; sen bronsålder; hästredskap; ritualer; landskapsanalys;

  Sammanfattning : The Fogdarp hoard from Scania in Sweden is an unusual deposit from the Late Bronze Age. Unlike similar hoards this was not found in a wetland, but was buried in the ground with a rock placed on top of it. Deposits in dry land have sometimes been considered to be a hiding place for a smith’s metalwork. LÄS MER