Sökning: "Grounding"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Grounding.

 1. 1. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 2. 2. The relation between age at first birth and complete fertility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Juan Camilo Medina; [2019]
  Nyckelord :postponement fertility; Business and Economics;

  Sammanfattning : Transition to later childbearing regimes is a distinct feature of nations in the developed world. Simultaneously, the overall continuation of the declines in fertility experienced by several European nations motivated the study of the relation between postponement and complete fertility. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 4. 4. The Smart City Transition as a Niche Experiment - A Case Study of Copenhagen's Technological Transition

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Peter Melbye Andersen; [2018]
  Nyckelord :Smart City; Urban Planning; Technological Transitions; Experimental Urbanism; Technology; Urban Management;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how the concept of 'smart city' is made operational and governable through place-based interventions in the Danish Capital, Copenhagen. In this way, I seek to demonstrate the complexity of the smart city concept and the ways these policies are implemented in an existing city, instead of grounding the critique in universally idealized but often unrealized grand visions. LÄS MER

 5. 5. Strategic leadership effectiveness in ERP implementation projects : A Qualitative Study using Multi-Grounded Theory Approach

  Master-uppsats,

  Författare :Roberto Parrotto; Joel Kim; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation project; leadership styles; situational leadership; contingency factors; task structures; leadership effectiveness; overall project outcome; grounded theory; multi-grounded theory.;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) is a software solution which offers the opportunity to strengthen the company's effectiveness, integrating the business processes across functional areas. In order to obtain the expected benefit, a successful implementation of the ERP project is crucial. LÄS MER