Sökning: "Grounding"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Grounding.

 1. 1. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 2. 2. The Smart City Transition as a Niche Experiment - A Case Study of Copenhagen's Technological Transition

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Peter Melbye Andersen; [2018]
  Nyckelord :Smart City; Urban Planning; Technological Transitions; Experimental Urbanism; Technology; Urban Management;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how the concept of 'smart city' is made operational and governable through place-based interventions in the Danish Capital, Copenhagen. In this way, I seek to demonstrate the complexity of the smart city concept and the ways these policies are implemented in an existing city, instead of grounding the critique in universally idealized but often unrealized grand visions. LÄS MER

 3. 3. Strategic leadership effectiveness in ERP implementation projects : A Qualitative Study using Multi-Grounded Theory Approach

  Master-uppsats,

  Författare :Roberto Parrotto; Joel Kim; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation project; leadership styles; situational leadership; contingency factors; task structures; leadership effectiveness; overall project outcome; grounded theory; multi-grounded theory.;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) is a software solution which offers the opportunity to strengthen the company's effectiveness, integrating the business processes across functional areas. In order to obtain the expected benefit, a successful implementation of the ERP project is crucial. LÄS MER

 4. 4. Identitetsrelaterade positiva och negativa autobiografiska platsminnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Carolina Concha; Karin Heierson; [2018]
  Nyckelord :Positive and negative place related memories; place identity; phenomenological dimensions; autobiographical memories; urban environments; rural environments; Positiva och negativa platsminnen; platsidentitet; fenomenologiska dimensioner; autobiografiska minnen; urbana miljöer; rurala miljöer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen relaterat till platsidentitet och de tio fenomenologiska dimensionerna. Autobiografiska minnen är minnen som refererar till viktiga livsperioder och utgör en del av vår identitet. Total 81 kvinnor och 28 män i åldern 39 – 76 år deltog i studien. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie för att förklara agerandet under U 137-krisens tio dagar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristofer Frisesdal; [2018]
  Nyckelord :submarine; U 137; Soviet; crisis; decision making; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is based on the grounding of the Soviet submarine U 137 that ran aground just outside the naval base of Karlskrona in October 1981. The Swedish authorities held the submarine for ten days before it was released back to the waiting Soviet naval force. LÄS MER