Sökning: "Groundwater level"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Groundwater level.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Bayan Taleb; [2021]
  Nyckelord :Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. LÄS MER

 3. 3. Prediktering av grundvattennivåi område utan grundvattenrör : Modellering i ArcGIS Pro och undersökningav olika miljövariablers betydelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olof Lood; [2021]
  Nyckelord :groundwater; groundwater level; modeling; ArcGIS; machine learning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder; grundvatten; grundvattennivå; modellering; ArcGIS; maskininlärning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder;

  Sammanfattning : Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ett nationellt ansvar för att övervaka Sveriges grundvattennivåer. Eftersom det inte är möjligt att få ett heltäckande mätstationssystem måste grundvattennivån beräknas på vissa platser. LÄS MER

 4. 4. Effectiveness of Barrier Well by Pumping Ratio Control for Saltwater Intrusion: Lab-Scale Experiments and Numerical Modeling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Shinichi Ozaki; [2021]
  Nyckelord :Saltwater intrusion; Barrier well; Pumping ratio control; Production well; salinity-affected coastal aquifer; Critical groundwater pumping ratio; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Saltwater intrusion is the most challenging problem in coastal regions. To prevent saltwater intrusion, saltwater pumping from a barrier well is widely applied, which is a direct abstraction of intruded saltwater from a coastal aquifer. Owing to its easy installation, many studies have been carried out. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Nyckelord :HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. LÄS MER