Sökning: "Group Development Questionnaire"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Group Development Questionnaire.

 1. 1. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 2. 2. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 3. 3. Slaget om talldungen : om informationen och kommunikationens betydelse i utvecklingen av Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat, 2011–2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Environmental information; environmental communication; natural resource conflicts; local participation; nature reserve; county administrative board; Sand Life; landscape science; Miljöinformation; miljökommunikation; naturresurskonflikter; lokal förankring; naturreservat; länsstyrelsen; Sand Life; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : I Sverige började processen med att skydda natur redan 1909 och arbetet har fortsatt fram till idag. Även om naturskyddet ska gynna oss alla, är arbetet med det sällan problemfritt. Mitt intresse för dessa problem, hur de kan förstås och hanteras på ett konstruktivt sätt, är utgångspunkten för denna kandidatuppsats. LÄS MER

 4. 4. INTERN KOMMUNIKATION UR ETT MEDARBETARPERSPEKTIV : EN FALLSTUDIE AV EN ORGANISATION I FÖRÄNDRINGSARBETE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Therese Gustafsson; Madeleine Söderlind Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Date: 2018-05-31 Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Therese Gustafsson & Madeleine Söderlind Östman Title: Internal communication from a employee perspective –A case study of an organization in change Tutor: Anna Launberg, Mälardalen University Keywords: Internal communication, motivation, business culture, communication climate, communication models, inclusion, developing process, organisation, goal setting, positive stress. Research questions: How is the internal communication experienced within Svevia when the organisation is changing? How can the internal communication be improved within Svevia? What are the current channels of communication for information transmission and are they sufficient to satisfy employees? Purpose: The purpose of this study is to examine the internal communication at Svevia AB when an organisational change is desired. LÄS MER

 5. 5. Att bibehålla talangfull personal utifrån Generation Y´s upplevelse av arbetsplatsen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Bibehållande av personal; Generation Y; arbetsvärden; arbetstillfredsställelse; personlighet Employee retention; Work values; Work satisfaction; Personality ; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research provides insight into how organisations can operate to retain talented staff within the organisation, with focus on the new generation of employees Generation Y. The study analyses thru a digital questionnaire what factors Generation Y considers important when it comes to being satisfied at work to retain them, and the study analyses if personality is an important factor to consider. LÄS MER