Sökning: "Group Support Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Group Support Equipment.

 1. 1. Åtgärd för minskad genomloppstid : Förmontering av kranspetsutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kim Lingwall; [2018]
  Nyckelord :Förmontering; genomloppstid;

  Sammanfattning : Vimek AB är en, inom sitt segment, marknadsledande skogsmaskinsproducent belägen i Vindeln,Västerbotten. Deras produktion är uppdelad i två sektioner, en förmonteringsstation därstandarddelar kan monteras och lagerläggas, samt en slutmontering där alla delar monterassamman till en komplett maskin. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjesanpassning för synskadade : En kvalitativ utvärdering ifall lagen EN 301 549 tillhandger synskadade ett heltäckande stöd för webben, med en komplementerande fallstudie på Kristianstad kommun webbplats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Vikefors; Marcus Suvander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Regeringen 2018)                                                       Med den värderingen från FNs grundlagar menas det att man ska förenkla för minoriteter som inte har samma förutsättningar. Synskadade är en minoritet med samma behov och intressen att kunna utnyttja internet, som en fullt seende. LÄS MER

 3. 3. A customized headrest for shampoo units : A study to improve the neck position during hair wash at the salon, for a more comfortable and safer experience

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Gerrbo; [2018]
  Nyckelord :Ergonomic; headrest; hairdresser; shampoo unit; Human centered design; Ergonomi; nackstöd; frisör; schamponeringsstol;

  Sammanfattning : A bachelor thesis conducted over the spring term of 2018, the final exam of the Innovation and Design Engineering program at Karlstad University. The contractor of this thesis project was Parfum Lombard AB in Svedala, Sweden, a market leading within the hairdressing equipment industry in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Organizational dynamics : An investigation into a company's work culture and internal structures, to understand how it functions.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Vestberg; [2018]
  Nyckelord :Small to medium enterprices; iterative processes; culture; resistance; influence; group configurations; knowledge transfer; process perspective; social network analysis;

  Sammanfattning : Background: Freno AB in Piteå has expanded rapidly in recent years and wishes to continue the expansion at aneven faster pace. At the same time, the company has noted that there are challenges to maintain high quality, goodeconomy and good marketability. LÄS MER

 5. 5. Building Data Classification and Association

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Anna Åberg; Christine Sjölander; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Almost half of the energy consumption in the EU originates from heating and cooling of buildings. The European Commission states that smart control of building systems may reduce the energy consumption. Cloud based smart control or even advanced fault-detection systems are becoming more common and should work for any building in the world. LÄS MER