Sökning: "Grover"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Grover.

 1. 1. Percy Jackson och kampen om filmen : Percy Jackson och kampen om filmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Joël Dimbu; [2020]
  Nyckelord :Adaption; Analys; Percy Jackson; The lightning thief; Anabeth; Grover; Åskviggen;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) och kontrasterar den mot sitt källmaterial, boken Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005). Uppsatsens syfte är att bättre förstå skillnaden mellan en berättelse skriven i bokformat och och samma berättelse i filmformat. LÄS MER

 2. 2. Stereotypiska beskrivningar i fantasy? -En genusstudie av sex karaktärer i Född till hjälte av Rick Riordan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; fantasy; Percy Jackson; Annabeth; Grover; könsroller;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre centrala karaktärer samt tre mindre framträdande bipersoner i Rick Riordans bok Född till hjälte (2018). Syftet med analysen är att se hur karaktärerna beskrivs i boken och om de beskrivits stereotypiskt manligt eller kvinnligt, samt varför de är beskrivna på det sättet. LÄS MER

 3. 3. Simulating a Quantum Computer : Grover's Search Algorithm with Error Correction

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Sjöborg; Hanna Linn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Classical simulations of quantum computers give us an insight into various things such as what quantum algorithms can achieve, whether it is possible to verify that they function as postulated, the difficulties that have to be overcome before quantum computers can be realized, as well as how we can handle these difficulties. We build a Python library to simulate a quantum computer that can perform all quantum algorithms by defining an universal gate set, from which all quantum gates – and thereby all circuits – can be constructed. LÄS MER

 4. 4. 4-qubit Grover's algorithm implemented for the ibmqx5 architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Strömberg; Vera Blomkvist Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quantum computing is a quickly growing field of research thanks to recent hardware advances. The quantum mechanical properties of quantum computers allow them to solve certain families of problems faster than classical computers. LÄS MER

 5. 5. Will the real IT cost please stand up? -How firms identify and allocate IT cost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Petersson; [2014-06-11]
  Nyckelord :IT costs; identification; allocation; IT cost accounting; information;

  Sammanfattning : Background and problem: Recent research has raised several questions regarding ITcosts and benefits that must be addressed (Grover & Kohli, 2012). Carr (2003) arguesthat firms have spent too much on IT and overestimated the strategic value of IT. Xueet al. (2012) explains the “productivity paradox” of IT investments. LÄS MER