Sökning: "Growth hormone"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Growth hormone.

 1. 1. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Segervall; [2020]
  Nyckelord :equine; häst; IGF-1; träning;

  Sammanfattning : Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt. LÄS MER

 2. 2. Menstruationscykelns påverkan på kvinnors prestation : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Fäldt; [2020]
  Nyckelord :Female athletes; follicle phase; hormones; luteal phase; menstruation; performance; Follikelfas; hormoner; kvinnliga atleter; lutealfas; menstruation; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: De hormonella förändringarna som sker under menstruationscykeln bidrar till variationer i olika fysiologiska processer som påverkar både kvinnors mående och prestation. Det är inte enbart det välstuderade premenstruella syndromet innan blödning som påverkar utan variationer i könshormonerna under hela menstruationscykeln påverkar olika fysiologiska processer. LÄS MER

 3. 3. GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Elagolix;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl. LÄS MER

 4. 4. Stråförkortningsmedel i jordbruket : klormekvatklorid och dess effekter på vete, korn och raps

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Elin Lindén; [2020]
  Nyckelord :stråförkortningsmedel; klormekvatklorid; CCC; gibberellin; växthormon; groning; tillväxt; paklobutrazol;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka effekterna av stråförkortningsmedel för uppkomst från frö och tillväxt av plantor för en- och tvåhjärtbladiga grödor i relation till växthormonet gibberellin. Stråförkortningsmedel med den aktiva substansen klormekvatklorid (CCC), som hämmar syntesen av växthormonet gibberellin, användes här för att undersöka effekterna på uppkomst och tillväxt hos vete, raps och korn. LÄS MER

 5. 5. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER