Sökning: "Growth hormone"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Growth hormone.

 1. 1. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER

 2. 2. The cow eye : function and effect of light on milk yield

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Tiilikainen; [2018]
  Nyckelord :cow-eye; light; photoperiod; milk-yield; prolactin; melatonin;

  Sammanfattning : The purpose of this review was to study the cow’s eye physiology, focusing on how light affects the cow’s milk yield. It has been shown in studies that more hours of light per day (16 hours of light a day, as opposed to about 9-12 hours of light a day), increases milk yield for dairy cows. LÄS MER

 3. 3. Gene expression analysis of fibroblast growth factor in a rat model of human endometrial cancer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Vipul Chakole; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fibroblast growth factor receptor (FGF/FGFR) signaling has a significant role in normal organ development, like vascular and skeletal development. The dysregulation of the fibroblast growth receptor signaling occursdue to genetic modification or over expression of the receptor. This has been observed in different carcinomas [34,35]. LÄS MER

 4. 4. The effects of trinexapac-ethyl on Pinus sylvestris and Picea abies

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :GA; gibberellin; Norway spruce; PGR; phytohormone; Picea abies; Pinus sylvestris; plant growth regulator; Scots pine; trinexapac-ethyl;

  Sammanfattning : The use of so-called micro-plant propagation have become a well-adapted cultivation technique in Swedish forestry nurseries. Although this production method has many advantages, a commonly occurring problem is that the young plants, after trans- plantation in the nursery, have an underdeveloped root system when the shoot part have reached desired length. LÄS MER

 5. 5. Hyperadrenokorticism hos hund : sjukdomens patogenes med fokus på kutana lesioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Bajraszewski; [2017]
  Nyckelord :hyperadrenokorticism; HAC; hund; alopeci; kutan atrofi; calcinosis cutis;

  Sammanfattning : Hyperadrenokorticism (HAC) – eller Cushing’s syndrom – är en av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna på medelålders till äldre hundar. HAC innebär ett sjukligt tillstånd med kroniskt förhöjda halter av glukokortikoider, främst kortisol, i blodet. LÄS MER