Sökning: "Grundläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Grundläggning.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. Påldrivning: Jämförelse mellan luft- och vattendriven borrning : En utredning av jämförelser avseende slitage, logistik och driftkostnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Bengtsson; Pierre Bodin; [2022]
  Nyckelord :: percussion hammer; pilot; DTH; pile driving; wear; drill rig; casing; piston; check valve; water-handling; sedimentation; : sänkhammare; pilot; DTH; pålning; slitage; borrigg; foderrör; kolv; backventil; vattenhantering; sedimentering;

  Sammanfattning : Skanska Grundläggning in Region Special wishes to gain an increased understanding of the extent to which it differs in the wear of percussion hammers and pilot drill crowns, depending on which driving medium is used in down-the-hole drilling, as well as logistical and economic aspects depending on the chosen method. Down-the-hole drilling means that the hammer works down in the borehole and forms one of the components at the far end of the drill string together with a drill bit. LÄS MER

 3. 3. Småhusgrund med cementbundet rivningstegel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Victor Andersson; Samuel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Cementbundet rivningstegel; Återvunnet tegel; Miljösmart betong; Tegelaggregat; Platta på mark; Småhusgrund; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan är ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten. Många företag strävar efter att minimera sin miljöpåverkan, vilket kan ske genom att återanvända material i stället för att producera nya. I fallet med betongproduktion finns det flera sätt att göra den bättre för miljön. LÄS MER

 4. 4. Ersätta betong med trä i grundläggning av byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tom Troell; [2022]
  Nyckelord :Trägrundläggning; Trägrund; Grundläggningsmaterial;

  Sammanfattning : Majoriteten av byggnader som byggs idag (2022) i Sverige använder betong som grundläggningsmaterial. Att använda betong kan medföra att stora utsläpp av koldioxid görs. LÄS MER

 5. 5. Pile subjected to lateral load : Analytical hand calculation implemented by programming

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anders Nordlöf; Danny Holmboe; [2021]
  Nyckelord :Commission on Pile Research; report 101; pile foundation; transversely loaded piles; interaction pile soil; Mathcad; hand calculation method; Pålkommissionen; rapport 101; pålgrundläggning; transversalbelastade pålar; interaktion påle-jord; Mathcad; handberäkningsmetod;

  Sammanfattning : The official recommendations in geotechnical engineering are according to Swedish practice to install inclined driven piles in order to resist external horizontal loads, which usually consist of windloads. These loads gets counteracted by utilizing the pile's axial load-bearing capacity, however when designing a foundation the use of inclined piles has proven to be problematic from a number of different perspectives. LÄS MER