Sökning: "Grundskola årskurs 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Grundskola årskurs 4-6.

 1. 1. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Går det att lita på våra läromedel? : En läromedelsanalys i svenska för årskurs 6 utifrån det centrala innehållet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnea Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; Grundskola; Innehållsanalys; Svenska; Lgr11;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera läromedels innehåll för årskurs 6, i förhållande till svenskämnets centrala innehåll för årskurs 4-6 i Lgr11 och i relation till de fyra ämneskonceptionerna i svenska. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: 1) Hur fördelas det centrala innehållet i svenska i läromedel? 2) Hur representeras det centrala innehållet i läromedelsuppgifterna? De teoretiska ramarna för studien är fyra ämneskonceptionerna i svenska som utgörs av färdighetsämnet, litteraturhistoriska ämnet, erfarenhetspedagogiska ämnet och svenska som demokratiämne. LÄS MER

 3. 3. Är det ett problem? : En textanalys av problemlösningsuppgifter i matematikböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Ekström; Sofie Sjöström; [2020]
  Nyckelord :matematik; grundskola; textanalys; läroböcker; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera uppgifter under problemlösningsrubriker i läroböcker, för att se hur stor andel av dessa uppgifter som verkligen är problemlösningsuppgifter, hur de fördelades mellan års­kurserna 4, 5 och 6 samt var i läroboken de är placerade. Totalt analyserades 573 upp­gifter fördelade på två läroboksserier för årskurs 4–6 med 3 respektive 6 läroböcker i varje serie. LÄS MER

 4. 4. Användningen av olika uttrycksformer i matematikundervisningen när elever arbetar med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kawther muweyel; Kawther Al Muweyel; [2020]
  Nyckelord :bråkform; bråktal; grundskola; kommunikation; matematikundervisning; mellanstadiet; sociokulturellt perspektiv; uttrycksformer; verbal.;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om hur lärarna beskriver hur de använder olika uttrycksformer i sin undervisning och hur dessa uttrycksformer, enligt lärarna, påverkar elevernas kunskaper med tal i bråkform. Detta undersöks för att många elever har svårigheter med att hantera tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna tillsamman. : en studie av inferenser i två modeller för textsamtal

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jonna Olofsson; Elin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Textsamtal; boksamtal; litteraturundervisning; inferenser; samtalsledarens roll; intervention; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Textsamtal är ett vedertaget sätt att bearbeta gemensam läsning av litteratur såväl i skolans undervisning som på lärarutbildningar. Aidan Chambers och Judith Langer är två framstående förespråkare för textsamtal som fått stort inflytande i Sverige. LÄS MER