Sökning: "Grundskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Grundskolebarn.

 1. 1. ”Det är mycket att släcka bränder, det här förebyggande arbetet kommer lite i skymundan…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linn Holmgren; Pernilla Sjöberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn*; elevhälsoteam; hälsofrämjande; hälsopromotion; hälsovetare; kost; skola;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Christina BergAntal sidor: 39 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Hur kommuniceras den hållbara skolmåltiden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Denise Odhner; Linda Trieu; [2020-08-05]
  Nyckelord :Grundskolebarn; hållbara måltider; skolmåltider; sociala medier;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Anna PostAntal sidor: 32 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020Nyckelord: Grundskolebarn, hållbara måltider, skolmåltider, sociala medier.... LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att samtala med barn om våld i hemmet- med stöd av hälsoenkät

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Sjöstedt; Åsa Gustafsson; [2015-01-16]
  Nyckelord :School nursing; domestic violence; dialog; health consultations; health survey;

  Sammanfattning : Thirteen percent of the Swedish children declare that they have been beaten by their parents or other adults. While interviewing these children it has been discovered that they want adults to talk to them more about the violence they have experienced. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsmoraset

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Yasmine El Rafie; Carl Fridh Kleberg; [2014-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolfrågan har seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna inför riksdagsvalet i september. Men medan politikerna grälar om Pisa-mätningar och lärartäthet finns det en fråga som gått relativt obemärkt förbi, trots att den varje år berör en allt större del av Sveriges skolbarn. Läsåret 2012-2013 fick ungefär 99. LÄS MER

 5. 5. Fem yngre grundskolebarns uppfattning om sig själva som två- eller flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emina Celik-Zecevic; [2012]
  Nyckelord :identitet; modersmål; självkänsla; språk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Syfte med mitt arbete var att undersöka hur fem yngre grundskolebarn såg på sin två- eller flerspråkighet. Ett annat syfte var att försöka dra några slutsatser om barnens uppfattning om sin kulturella identitet och självkänsla i förhållande till sin två- eller flerspråkighet. LÄS MER