Sökning: "Grundvattenbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Grundvattenbildning.

 1. 1. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Nyckelord :Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. LÄS MER

 2. 2. Karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften och analys av våtmarkers effekt på hydrologin : En studie av anlagda, restaurerade och planerade våtmarker i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Engman; Johanna Kero; Astrid Oleskog; Hanna Pierrau; Julia Tholander; [2020]
  Nyckelord :Anlagda; Restaurerade; Våtmarker; Sverige; Vattenmagasin; Grundvattenbildning; Flödesutjämning;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssammanställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker. Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i förhållande till tätort och typ av åtgärd. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt grundvattenbildning genom bortpumpning av salt grundvatten : modellering av lokala effekter och identifiering av plats för pilottest på Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Harald Edlund; [2020]
  Nyckelord :Groundwater recharge; Groundwater; Akvifer; Gotland; Sudret; Drinking water; Pumping; Saline koncentration; Saltwater intrusion; Pilot test; MODFLOW; SEAWAT; MT3DMS; 2D; Grundvattenbildning; Grundvatten; Akvifer; Gotland; Sudret; Dricksvatten; Pumpning; Saltkoncentration; Saltvatteninträngning; Pilottest; MODFLOW; SEAWAT; MT3DMS; 2D;

  Sammanfattning : Gotland suffers from a shortage of drinking water at infrequent intervals which is onlypredicted to get worse with time. The problem is not a shortage of precipitation, the shortagelies in the combined problem of runoff and high water usage during the summer months. LÄS MER

 4. 4. Systemanalys av tekniska lösningar för att förbättra vattenförsörjningen på Wikområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maja Sellergren; Lovisa Nilsson; Katja Nordström; Eleonora Nordenås; Linnea Svärd; Walter Cassel; [2020]
  Nyckelord :Vattenresurs; vattenförsörjning; regnvatteninsamling; konstgjord grundvattenbildning; nanofiltrering; ytvattenrening; högtrycksspolning av brunnar; recirkulation av gråvatten; vattenbesparande metoder; småskalig vattenförsörjning; Wik; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Wikområdet vid Lårstaviken sydväst om Uppsala har sedan sommaren 2018 haft problem med vattentillgången. Region Uppsala som förvaltar området har tillsammans med STUNS Energi beställt en undersökning av möjliga tekniska systemlösningar som kan lösa vattenproblematiken. LÄS MER

 5. 5. Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv : med fokus på förstärkt grundvattenbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Langkjaer; [2019]
  Nyckelord :klimatförändring; grundvatten; grundvattenbildning; förstärkt grundvattenbildning; climate change; groundwater; groundwater formation; reinforced groundwater formation; Östergötland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvattenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras för att få insikt om vad som kommer att ske. LÄS MER