Sökning: "Grundvattennivåkarta"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Grundvattennivåkarta.

 1. 1. Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad : En metod för att beräkna grundvattennivåer under ett normalår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Kihlén; [2017]
  Nyckelord :Groundwater; Groundwater level; Groundwater level maps; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvatten; Grundvattennivåer; Normalårskorrigering; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvattennivåkarta;

  Sammanfattning : För att enstaka uppmätta grundvattennivåer ska kunna användas för att kartlägga grundvattennivån även i områden där långtidsmätningar saknas behövs en korrektionsmetod. Det övergripande målet med den här studien var att sammanställa och åskådliggöra grundvattennivåmätningar som inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala län i samband med vattenskyddsdispenser. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av befintliga vattenskyddsområden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kim Särman; [2014]
  Nyckelord :Föroreningar; vattenskyddsområden; föroreningsproblematik; anvisningar; water protection area; contaminations; Naturvårdsverket; contamination problems; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden today, half of the population gets their drinking water from water extraction areas without- or with out-dated protection against contamination. To resolve this problem the swedish government institution, Naturvårdsverket, has written a list, in the form of twenty directives, to help in the establishment of a water protection area around the water collection point. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av föroreningsspridning kring en nedlagd bensinstation i Karlaby, sydöstra Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Mårten Eriksson; [2001]
  Nyckelord :geografi; geologi; föroreningsspridning; bensinstation; Karlaby; Skåne; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Karlaby, southeastern Skåne, the groundwater beneath a former petrol station has been showed to contain hydrocarbons. The objective of this project is to identify possible flowpaths that soluble contaminants may take, to delimit an area in which the contaminants may have spread and to calculate times needed for the contaminants to reach adjacent creeks. LÄS MER