Sökning: "Gruppdiskussioner"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Gruppdiskussioner.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa aspekter av kollaborativt lärande i fysikundervisning : En analys av hur elever på svenska gymnasieskolor kommunicerar, positionerar, deltar och använder representationer vid smågruppsdiskussioner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Emil Sarling; [2022]
  Nyckelord :kollaborativt lärande; grupparbeten; samarbete; kommunikation; representationer; positioner; identitet som fysiker; deltagande;

  Sammanfattning : Diskrepansen mellan inställningen gentemot fysik hos elever på gymnasiet i Europa och Nordamerika och arbetsmarknadens krav på kompetens inom naturvetenskapliga ämnen skapar utmaningar inför framtiden. Inställningen gentemot fysik har visat sig förbättras genom användandet av kollaborativt lärande och representationer. LÄS MER

 3. 3. Gruppdiskussioner på distans - framgångsrikt eller inte?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Fredrik Mårtensson; Linus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Group discussions; distanced; Zoom; breakout rooms; functionality; flexibility; social relationships; camera usability; simplicity; agility; poor communication; distractions; engagement; Gruppdiskussioner; distanserat; Zoom; breakout-rooms; funktionalitet; flexibilitet; sociala relationer; kameraanvändlighet; enkelhet; smidighet; dålig kommunikation; distraktioner; engagemang.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärare samt studenters distanserade gruppdiskussioner inuti Zoom’s funktion breakout-rooms, samt hur studenternas engagemang följaktligen har påverkats. Studien är grundad i tre semistrukturerade fokusgrupper gjorda med studenter samt lärare med erfarenhet av distanserade gruppdiskussioner inuti breakout-rooms. LÄS MER

 4. 4. "Nu måste vi lära om det här, nu ska vi lära oss ett nytt begrepp" : En studie om lärares förberedelser inför tilläggen rörande samtycke i Lgr 22

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Nilsson; Anna van Zwol; [2022]
  Nyckelord :lågstadielärare; intervju; samtycke; förberedelser; Lgr 22;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom det sociokulturella perspektivet på lärande, undersöka hur lärare i lågstadiet har förberett sig inför den stundande implementeringen av tillägget rörande samtycke i Lgr 22. Detta utreddes genom fem kvalitativa intervjuer med fem lärare i lågstadiet. LÄS MER

 5. 5. Repository Mining : Användbarheten av Repository Mining för effektivisering av mjukvaruutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :John Engblom Sandin; [2022]
  Nyckelord :Repository Mining; metadata; code analysis tools; code complexity; knowledge loss; Repository mining; metadata; kodanalysverktyg; kodkomplexitet; kunskapsförlust;

  Sammanfattning : Mjukvaruföretag idag söker alltid nya metoder för att effektivisera sin utveckling och att förbättra sin produkt. Denna studie undersöker användbarheten av en sådan ny metod kallad repository mining. Inom mjukvaruutveckling är repository mining en metod av kodanalys som utförs för att få ut metadata från ett versionshanteringssystem. LÄS MER