Sökning: "Gruppdynamics"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gruppdynamics.

  1. 1. Social roles in gaming

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Jenny Jöneros; Hugo Tinglöf; [2017]
    Nyckelord :Social Roles; Communication; Gaming; Roller; Kommunikation; Datorspel; Gruppdynamik; Gruppdynamics;

    Sammanfattning : Detta arbete undersöker kommunikation och gruppdynamik inom spel. Syftet är att kunna få en bild av hur dessa påverkar spelupplevelsen. Kommunikation har i tidigare forskning visat sig ha påverkan på spelares prestation i grupper. LÄS MER