Sökning: "Gruppering"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Gruppering.

 1. 1. Basketspelare av elitklass : En kvalitativ studie om vad specialidrottslärare i basket anser vara viktiga förmågor hos elitspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Eva-Lotta Strömsten; [2021]
  Nyckelord :idrott; specialidrott; specialidrottslärare; basket; basketspelare; förmågor; egenskaper; elitidrott; elitnivå; elitspelare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka vilka förmågor som specialidrottslärare i basket anser vara viktiga för att kunna nå elitnivå inom basket. Frågeställningarna som kommer användas för att besvara studiens syfte är: vad innefattar uttrycket ”Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå” och vilka förmågor anses vara av stor betydelse för att bli framgångsrik basketspelare? Metod Studien använder en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Usability on Cognitive Load and Eye-movements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Max Mauritsson; Anton Jigsved; [2021]
  Nyckelord :Eyetracking; Eye-tracking; Cognitive load; CLT; Usability; Eye-movements; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With its increased availability on the commercial market, eye-tracking has become a widely accessible system for analysing eye-movements. This has opened up new possibilities in evaluation of usability in human-computer interaction, which has had a history of being expensive, time-consuming and often performed based on poorly documented standards and objectives. LÄS MER

 4. 4. Modelling Immediate Serial Recall using a Bayesian Attractor Neural Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julia Ericson; [2021]
  Nyckelord :Bayesian Confidence Propagating Neural Network; Phonological Loop; Computational model; Immediate serial recall; Bayesian Confidence Propagating Neural Network; Fonologiska loopen; Datorsimulation; Sekventiellt korttidsminne;

  Sammanfattning : In the last decades, computational models have become useful tools for studying biological neural networks. These models are typically constrained by either behavioural data from neuropsychological studies or by biological data from neuroscience. LÄS MER

 5. 5. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cajsa Grape; [2021]
  Nyckelord :perinealbråck; perinealbråck hund; perinealbråck kontralateralt; återfall perinealbråck; återfall kontralateralt perinealbråck; utveckling kontralateralt bråck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har föreslagits att perinealbråck hos hundar möjligtvis ska betraktas som en bilateral företeelse istället för unilateral. Det finns dock endast begränsad mängd data med avseende på risk för kontralateral operation efter åtgärd av unilateralt bråck. LÄS MER