Sökning: "Grupputveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Grupputveckling.

 1. 1. Hur grupputveckling påverkats av tvingat distansarbete inom arbetsgrupper En kvalitativ studie om gruppmedlemmars upplevelse av gruppen under det tvingade distansarbetet samt Corona-pandemins påverkanpå grupputvecklingen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Andersson; Elvira Newborg; Alexandra Törnstrand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grupputveckling i agila grupper inom tillverkningsindustrin – en korsvalidering av GDQS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Louise Rådqvist; Lisa Persson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att genomföra en korsvalidering av Group Development Questionnaire Short (GDQS). Medlemmar i arbetsgrupper som använder sig av GDQS har intervjuats. En bedömning och rangordning av arbetsgruppernas mognadsgrad utifrån Integrated Model of Group Development (IMGD) har gjorts genom en tematisk analys av intervjuerna. LÄS MER

 3. 3. Reflekterande Team - en väg för ökad dialog mellan elevhälsoteam och verksamhet? : Hur elevhälsoteam kan närma sig skolverksamheten genom Reflekterande Team som arbetsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marina Öhman-Danforth; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Elevhälsa; Elevhälsoteam; Reflekterande Team; Samverkan; Fallstudie;

  Sammanfattning : Genom ett nära samarbete förväntas lärarna och elevhälsoteamet, EHT, gemensamt stödja elevernas utveckling och arbete i skolan. I skollagen anges att elevhälsan ska fokusera på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att elevernas utveckling mot utbildningsmålen ska stödjas (SFS, 2010:800). LÄS MER

 4. 4. Ledningsgruppens effektivitet - med fokus på tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Krister Sundholm; [2021]
  Nyckelord :Trust; management teams; efficiency; performance; Lencioni; group development; management team development; Tillit; ledningsgrupp; Lencioni; effektivitet; prestationsförmåga; grupputveckling; ledningsgruppsutveckling;

  Sammanfattning : En välfungerande och effektiv ledningsgrupp är en framgångsfaktor inom såväl privat som offentlig sektor. Ledningsgruppens speciella karaktär gör att alternativa grupputvecklingsmodeller, utöver de mer klassiska, kan vara mer användbara. LÄS MER

 5. 5. Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Amanda Turesson; Dahlia Elfadil; [2021]
  Nyckelord :Gruppdynamik; Tuckmans Grupputvecklingsmodell; Grupputveckling; Myers-Briggs Type Indicator; MBTI; Konflikthantering Group dynamics; Tuckman’s Theory of Group Development; Group Development; Conflict management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen Författare: Amanda Turesson & Dahlia Elfadil Handledare: Radhlinah Aulin Examinator: Anne Landin Syfte & Mål: Examensarbetets syfte är att undersöka vilken roll gruppdynamik spelar i projekt inom byggbranschen för att säkerställa ett framgångsrikt projekt . Målet med studien är att sammanfatta ifall Myers Briggs Type Indicator och Tuckmans grupputvecklingsmodell är verktyg som företag inom byggbranschen kan tillämpa för att öka gruppdynamiken vid skapandet av grupper eller arbetslag för att därmed öka chansen för ett framgångsrikt projekt. LÄS MER