Sökning: "Gruv"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Gruv.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. Smart components : Creating a competitive edge through smart connected drive train on mining machines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KAJOL SINGH; [2021]
  Nyckelord :Drivetrain; downtime; sensor system; operating data; planned maintenance; spare parts inventory; Drivlina; stillestånd; givarsystem; driftsdata; planerat underhåll; reservdelsinventering;

  Sammanfattning : Major drivetrain components of the Epiroc machines like axles, gearboxes, transmission, torqueconverter, clutch, and bearings are critical components which are focused upon in this thesis. Failure of these major component results in breakdown of the vehicle and if early fault detection is not existing, then this causes engineers and technicians to spend a substantial amount of time to identify the root cause of the failure. LÄS MER

 3. 3. Restprodukters användning : Återanvändning och potentiella användningsområden inom skogs-,papper-, ståloch gruvindustrin för restprodukter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malte Eriksson; Noel Köhler; [2020]
  Nyckelord :Reuse; residual products; by-product; circular economy; biofuels; slag; country rock and tailings.; Återanvändning; restprodukter; biprodukter; cirkulär ekonomi; biodrivmedel; slagg; sidoberg och anrikningssand.;

  Sammanfattning : Flertalet stora produktionsbolag inom förädlingsprocessen av råvaror har som mål att så mycket som möjligt av materialet i produktiosprocessen kommer till användning. Detta kan ske genom att effektivisera produktionen, men även genom att de restprodukter som uppkommer återanvänds tillbaka i processen alternativt komma till användning i nya områden, hela tiden i åtanke att bibehålla samma kvalitet på ursprungsprodukten. LÄS MER

 4. 4. Temporary Innovation Space : A framework for co-creating innovative product concepts with B2B customers in an ambidextrous organisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL LARSSON; MARTIN HOLMQVIST; [2020]
  Nyckelord :Co-creation; B2B; Business-to-Business; COVID-19; Online; Temporary Innovation Space; Digitalisation; Digitalization; Digitalisering; Digital Transformation; Mining and Construction Industry; Gruv- och konstruktionsindustri; Visualisation; Visualization; Visualisering; Co-creation; B2B; Business-to-Business; COVID-19; Online; Temporary Innovation Space; Digitalisation; Digitalization; Digitalisering; Digital Transformation; Mining and Construction Industry; Gruv- och konstruktionsindustri; Visualisation; Visualization; Visualisering;

  Sammanfattning : This thesis project was conducted at Sandvik and builds on a previous project, also conducted at Sandvik by the same authors, during the autumn of 2019. The work is part of a newly established ambidextrous development team that is split into an innovation branch and an execution branch, with the goal to become a digital factory. LÄS MER

 5. 5. Laboratorietester för framtagande av materialegenskaper för spröd materialmodell för huvudbergarterna i Malmberget och Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Nygård; [2020]
  Nyckelord :Spröd materialmodell; CWFS; Bergmekaniska laboratorietester;

  Sammanfattning : LKAB är en gruv- och mineralkoncern som har bland annat två underjordsgruvor i norra Sverige där de bryter järnmalm. I båda dessa gruvor återfinns kompetent berg, vid brytning har skador börjat uppstå i schakt och orter. LÄS MER