Sökning: "Gruvindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Gruvindustrin.

 1. 1. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 2. 2. Skellefteå-Stockholm-Kiruna : Att kompensera för avlägsenhet i turismdestinationen Swedish Lapland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Christine Lam; Felicia Morén; [2018]
  Nyckelord :Avlägsenhet; Infrastruktur; Mobilitet; Periferi; Tillgänglighet; Turism;

  Sammanfattning : Bristfällig infrastruktur och transportnätverk är ett problem inom turismnäringen eftersom den delvis kan förhindra människor från att besöka en plats. Detta tenderar att vara en problematik i främst perifera områden såsom Swedish Lapland som föreliggande studie avgränsar sig mot, då destinationen är lokaliserad i norra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Metoder för åtgärd och identifiering av svällskiffer i Östersund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik; Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Ida Hallin Sjölander; Kristoffer Ånäs; [2018]
  Nyckelord :Alum shale; oxidation; pyrite; pyrrhotite; swelling shale; Alunskiffer; oxidation; svavelkis; magnetkis; svällskiffer;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka svällande alunskiffer i Östersund, vad de senaste framstegen är för vad som orsakar svällning och hur den kan identifieras och hanteras. Enklare laborationsmoment utförs med provmaterial från jord-bergsondering i Östersund, men arbetet är främst en litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av gruvindustrin

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Menjivar Dominguez; [2018]
  Nyckelord :Fly-in-fly-out FIFO ; platsidentitet; community; transient befolkning;

  Sammanfattning : Gruvindustrin är en av de största verksamheterna och arbetsgivarna i hela Australien. Gruvindustri innebär många olika saker men i denna studie ligger fokus på kolgruvindustrin. Framförallt blomstrade kolindustrin i hela landet under 70/80-talet. Många gånger vid mindre landsbygdsorter. LÄS MER

 5. 5. Simulation of an Electric Quarry with Automated Transporter Scheduling

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bilin Chen; Ida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An electric site project is being developed by Volvo Construction Equipment with the goal to transform the quarry and aggregate industry by reducing carbon emissions by up to 95 % and total ownership cost up to 25 %. The goal is achieved by using electrical autonomous vehicles as the work force. LÄS MER