Sökning: "Gucci"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Gucci.

 1. 1. Kulturell anpassning : En fallstudie om hur ett globalt modeföretag beaktar nationella kulturskillnader vid internationell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Zakhour; Hanna Lundström; [2021]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; modeföretag; anpassning; standardisering; Kina; kulturell anpassning; internationell marknadsföring;

  Sammanfattning : Kulturella skillnader världen över leder till att företag väljer mellan standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i internationaliseringsprocessen. Denna fallstudie undersöker hur modeföretaget Gucci anpassar eller standardiserar sin marknadsföring beroende på den nationella kulturen, mer specifikt den italienska och den kinesiska kulturen. LÄS MER

 2. 2. Representationen av maskulinitet i Guccis reklamfilm Mémoire d'une Odeur – En studie av Guccis reklamfilm med Harry Style som frontperson

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cajsa Enckell; [2020]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; representation; Gucci; reklam; parfymreklam; stereotyper; hippies; Harry Styles; stjärnglans; film semiotisk analys;

  Sammanfattning : Den reklam vi ser idag är oftast uppbyggd på stereotyper som leder till ensidiga representationer av genus och blir därför problematiskt i skapandet av reklam. I den här uppsatsen undersöks Guccis reklamfilm för deras parfym Mémoire d’une Odeur (2019) där Harry Styles är frontperson, genom en film semiotisk analys där maskulinitet utifrån representation av kropp och aktivitet är i fokus. LÄS MER

 3. 3. Crisis Communication and the Fashion Industry : Image Repairing in Racially Charged Crises

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellinor Näslund; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; social media; twitter; blackface; fashion; image repair; Benoit;

  Sammanfattning : This thesis brings the study of crisis communication on social media into the studies of the creative industries and the fashion industry. The aim of this study is to investigate the crisis communication of the two Italian high fashion brands Prada and Gucci to see if there are any differences in the way they communicated during two racially charged crises. LÄS MER

 4. 4. The Aspects of “Be” in selected rap and Hip Hop lyrics: A marker of cultural identity?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Beatriz Helgotsson; [2019-12-16]
  Nyckelord :engelska; African American Vernacular English; grammar; Hip Hop Nation Language; cultural identity; sociolinguistics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the use of the African American English (AAVE) verb be in lyrics written and performed by four African American rappers, Kendrick Lamar, J. Cole, Gucci Mane and Future. This paper also demonstrates how the verb be in AAVE is used by these rappers to construct cultural identity. LÄS MER

 5. 5. Disrupting Heritage: A Qualitative Study of how Luxury Fashion Heritage Brands are Perceived by Brand Public Members During a Rebranding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Orheim; Saga Bluhme; [2019]
  Nyckelord :Heritage Brands; Brand Publics; Evolutionary and Revolutionary Rebranding; Burberry; Gucci; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study was to determine in what manner a luxury fashion heritage brand can rebrand from the perspective of brand public members. In line with the relativist and social constructivist stance taken in this study, a netnography of posts and belonging comments on the Instagram accounts of this study’s two example companies, Burberry and Gucci, was conducted. LÄS MER