Sökning: "Gud skydd eller fara"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gud skydd eller fara.

 1. 1. Gud: skydd eller fara?: En undersökning av implicita gudsbilder i Ps 88 och Ps 91 med hjälp av anknytningsteori.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Helena Priest; [2017]
  Nyckelord :Attachment theory; images of God; Ps 88; Ps 91; secure and insecure attachment styles; inner working models.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Abstract This thesis seeks to examine how attachment theory can contribute to identifying implicit images of God in Psalms 88 and 91 in the Psalter. The purpose is also to see whether or not these specific images of God can be understood as harmful or beneficial for the worshipper and if this approach can deepen the psychological understanding of the image of God in the Psalms. LÄS MER

 2. 2. ”Snälla, kära, gode Gud, gör så att mamma inte skriker i tunnelbanan!” : En självbiografistudie om att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Horvatic; Hawser Saed; [2016]
  Nyckelord :barn; föräldrar med psykisk ohälsa; påverkan på barndom; barns erfarenheter; psykisk ohälsa; självbiografi;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö, få omvårdnad och blir omhändertagna av vuxna som ger dem närhet och skydd. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Föräldrar som lider av psykisk ohälsa eller missbruk kan ha svårt att tillgodose sina barns grundläggande behov. LÄS MER