Sökning: "Gud"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade ordet Gud.

 1. 1. Hagar. Sedd av Gud! Osedd av människor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Sofie Orrdal; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the biblical person Hagar, who was African, woman and slave, has been seen on through history. I will also examine how Hagar is seen in a context of our time, as an identification for women who are marginalized. These two interpretations will be compared and discussed. LÄS MER

 2. 2. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 3. 3. Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sömsk; [2020]
  Nyckelord :Tolvstegsprogram; tro; spiritualitet; anonyma alkoholister; religion; tillnyktrande; alkoholberoende; drogberoende; missbruk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Fadern, Sonen och Den Helige Ande : Treenigheten i kristna samfund och i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Charlie Hansen; [2020]
  Nyckelord :treenigheten; Fadern; Sonen; Den Helige Ande; religionskunskap; kristna samfund;

  Sammanfattning : Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud egentligen är. LÄS MER

 5. 5. Håller du inte mitt liv i din hand, Gud? K.E. Løgstrup, ondskan och lidandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sigrid Anna Dorthea Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Creation evil; ambiguity evil; physical suffering evil; Løgstrup.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the experience of evil and suffering. In our daily lives we experience different kinds of evil and suffering, some that we cause ourselves and others and some that we cannot understand. LÄS MER