Sökning: "Guds barn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Guds barn.

 1. 1. ”Jag skall bära Guds ord till fjellens vanlottade barn” : En studie av Walter Gustafssons missionsresa i Lappland 1880

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tobias Hjelmar; [2018]
  Nyckelord :Lappland; Sami; missionary; Walter; Gustafsson; missionsresa; samer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jesus Kristus - Solgud eller Guds son : En undersökning av alternativa sätt att förstå Jesu person

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; André Simu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna religionsvetenskapliga uppsats behandlar ämnesområdet religion, symbolik och metaforer med temat tolkningar inom religion och religiösa texter. Syftet med uppsatsen är att redogöra för, analysera och pröva en alternativ tolkning av Jesus Kristus och i förlängning kristendomens ursprung. LÄS MER

 3. 3. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER

 4. 4. Incest - ett nödvändigt brott?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Bogren; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; incest; blodskam; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Incest är ett brott som under många århundraden bytt både namn och krimi-naliseringsgrunder. Trots att det råder delade meningar huruvida brottet är relevant i dagens lagstiftning finns brottet i 6 kap. 7 § BrB. Brottet har fun-nits ända sedan medeltiden och redan i de tidigaste nedskrivna lagarna finns bestämmelser om incest. LÄS MER

 5. 5. Låt barnen komma till mig : En studie av Svenska kyrkans söndagsskola, avseende några historiska nedslag samt teologiska tankar på nationell nivå och Linköpings stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Margareta Hagberg; [2011]
  Nyckelord :barn; söndagsskola; historik; teologiska skäl; nationell nivå; Linköpings stift;

  Sammanfattning : Arbetet beskriver teologiska skäl och riktlinjer, sett ur ett teologiskt perspektiv, varför Svenska kyrkan bedriver söndagsskola. Resonemang förs också kring statistiska förändringar från 1950-talet, då söndagsskolan hade sina glansdagar,  och framåt. LÄS MER