Sökning: "Guggenheim Museum"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Guggenheim Museum.

 1. 1. Hilma af Klint. Den abstrakta konstens pionjär : Tre Hilma af Klint utställningar. Vad förmedlar de avseende hennes abstrakta och modernistiska uttryck? Vilka skillnader är tydliga?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Birgit Stattin Norinder; [2019]
  Nyckelord :Hilma af Klint; abstract art; pioneer; modernism; exhibitions; Moderna Museet; Guggenheim Museum; Hilma af Klint; abstrakt konst; pionjär; modernism; konstutställningar; Moderna Museet; Guggenheim Museum;

  Sammanfattning : Hilma af Klint (1862 -1944) is now recognized internationally as a pioneer within abstract art. For more than 40 years after her death her rich portfolio of abstract paintings were hidden from the public, 20 of those years based on her own will. LÄS MER

 2. 2. Moderna Museet Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Wera Westerlind Müllerström; [2019]
  Nyckelord :Moderna Museet Malmö; Guggenheim Bilbao; Louvre Lens; Louvre Abu Dhabi; museifilialer; power; museum branding; museum wing; satellite museums; Michel Foucault; Tony Bennett; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the trend of satellite museums as a phenomenon through examining the Malmö branch of Moderna Museet. The paper explores satellite museums’aspects of power by applying the theories presented by Michel Foucault and Tony Bennett. LÄS MER

 3. 3. Gropen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anton Huhn; [2014]
  Nyckelord :Uppsala; Konstmuseum; Fyrisån; Nedgrävt; Ramper; Konsthallar; Sekvens; Plats;

  Sammanfattning : Konstmuseet Gropen är Uppsalas nya konstmusseum för samtida och historisk konst. Den är belägen vid fyrisån strax söder om stadskärnan, nedsänkt helt under mark. Att gå ner i gropen är att lämna staden. Att gå ner i gropen är att gå upp i konsten. LÄS MER

 4. 4. Architecture in Tourism - visitors perspective, case of Copenhagen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ivana Vukadinovic; [2011]
  Nyckelord :tourism; architecture; tourist experience; tourist motives; copenhagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Architecture always had a great significance in tourism. Admiring, understanding and learning about architecture as a part of education later became a trend in tourism. LÄS MER

 5. 5. Architecture in Tourism - visitors perspective, case of Copenhagen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ivana Vukadinovic; [2011]
  Nyckelord :architecture; tourism; tourist experience; motivation; copenhagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Architecture has always been a part of tourism. It was an attraction of cultural tourism, but with opening of Bilbao Guggenheim Museum, a new trend in tourism was noticed, triggered by Bilbao Effect. This new phenomenon was described as architourism, which puts architecture in front as one of the main reasons to visit destinations. LÄS MER