Sökning: "Guide Michelin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Guide Michelin.

 1. 1. Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide Michelin. En kvalitativ studie om ledarens roll i framgångsrika restauranger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Tina Ahlqvist; [2022-02-28]
  Nyckelord :ledarskap; framgång; stjärnrestaurang; Guide Michelin;

  Sammanfattning : Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad bransch som leds av vinnarskallar med stor passion för yrket med framgång i fokus. Det gäller att vara snabbtänkt då hastiga beslut som kan vara avgörande inte är ovanligt. En framgångsrik restaurang i denna uppsats anses som den som belönats av Guide Michelin med minst en stjärna. LÄS MER

 2. 2. När kvalitet möter marknadsstorlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karl Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Vertikal produktdifferentiering; Horisontell produktdifferentiering; Marknadskoncentration; Industriell organisation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to empirically explore the theories by Shaked & Sutton (1987) of the relationship between market size and quality by collecting and analyzing data from restaurants in Germany and France. More precisely, this study will aim to look at the relationship between average quality and market size. LÄS MER

 3. 3. Grön på borden eller stor i orden? - Extern hållbarhetskommunikation i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Max Forslund; Lukas Prabert; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; corporate social responsibility; branding; guide Michelin; Agrikultur; Amass; Credo; Oaxen; Relæ; communication; semiotics;

  Sammanfattning : Hur kommunicerar restauranger hållbarhet på sina webbsidor och hur kan den förstås? Syftet med studien är att undersöka hur restaurangerna Agrikultur, Amass, Credo, Oaxen och Relæ kommunicerar hållbarhet på sina webbsidor.Utifrån teorier kring Corporate Social Responsibility (CSR), branding och hållbarhet har vi utfört en semiotisk analys och undersökt fem nordiska restauranger som alla blivit tilldelade ”Sustainability Award 2019” av Guide Michelin. LÄS MER

 4. 4. Kockars uppfattning om Guide Michelin : Hur uppnås en stjärnstatus enligt yrkesutövare på Michelinrestauranger?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sebastian Sparrman; Gustaf Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Guide Michelin; utveckling; fine dining; köksegenskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effekten av en stjärna : En undersökning om branschutmärkelsers effekter ur ett kundperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Karsheimer; Madelene Svensson; [2018]
  Nyckelord :Industry awards; brand awareness; brand attitudes; brand loyalty; self-image; Guide Michelin.; Branschutmärkelser; varumärkesmedvetenhet; varumärkesattityd; varumärkeslojalitet; självbild; Guide Michelin.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna studie är att identifiera eventuella effekter som branschutmärkelser kan ha på kundens medvetenhet, attityd, lojalitet respektive kundens självbild gentemot ett varumärke. Frågorna som studien svarar på är:  Vilken effekt har branschutmärkelser på varumärkesmedvetenhet, varumärkes- attityd och varumärkeslojalitet? Vilken effekt har branschutmärkelser på kundens självbild? Metod Denna studie har till stor del en deduktiv ansats med utformade hypoteser. LÄS MER