Sökning: "Guild"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Guild.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Svensson; Josefin Widlund; [2021]
  Nyckelord :abused women; experience; intimate partner violence; patient perspective; treatment in health care; bemötande inom hälso- och sjukvården; patientperspektiv; upplevelse; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns stor okunskap och tveksamhet hos vårdpersonal inför mötet med våldsutsatta kvinnor. Hälso- och sjukvården är en ledande aktör för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det dolda våldet i hemmet identifieras sällan, vilket orsakar stort lidande hos våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 2. En balanserad MMO-ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Lönnermark; Axel Sigl; [2021]
  Nyckelord :MMO; Game economy; inflation; A balanced MMO-economy;

  Sammanfattning : Ett MMO (Massively Multiplayer Online) är ett spel som spelas av många spelare samtidigt. Dessa spel består av virtuella världar som spelaren kan utforska. Många av dessa världar har en egen ekonomi med egna virtuella varor, tjänster och valutor. I denna uppsats presenteras analysen av ett par sådana ekonomier. LÄS MER

 3. 3. Att bygga förtroende i virtuella team: En studie ur perspektiv från ledare i virtuella världar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :August Nord; Vilma Öhrman; [2021]
  Nyckelord :virtuella team; förtroende; virtuella världar; virtuellt ledarskap; MMOG; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to the COVID-19 pandemic and an increasing demand for distributed work, virtual teams emerge in workplaces at an increased rate. A common factor of performance in virtual teams are the levels of trust, which is tightly interlinked with both communication and leadership. LÄS MER

 4. 4. Negativa självmedvetande-emotioners distinktion : En kvantitativ studie om distinktionen mellan skam, skuld och förödmjukelse i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Philip Wargert; Elise Staar; [2021]
  Nyckelord :Emotions; shame; guild; humiliation; specificity of emotions; negative self-conscious emotions; Emotioner; skam; skuld; förödmjukelse; förnedring; kränkt; emotions specificitet; negativa självmedvetande-emotioner;

  Sammanfattning : Baserat på tidigare studier kan man konstatera att det råder delade meningar om hur negativa självmedvetande-emotioner ses som distinkta separata emotioner och även om emotioner. Denna uppsats syftar till att undersöka om skam, skuld och förödmjukelse kan ses som distinkta separata emotioner genom två forskningsfrågor, om de negativa självmedvetande-emotionerna tydligt skiljer sig från varandra genom sin association till andra emotioner, associerat undvikandebeteende samt upplevelser och om de uppstår i olika distinkta sociala kontexter. LÄS MER

 5. 5. Effects of whitefish speciation on piscivorous birds : A dietary study of piscivorous birds in central and northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Erik Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Coregonus lavaretus; piscivorous; birds; diet; speciation;

  Sammanfattning : The ecological communities we observe today are a product of the bidirectional interactions between ecological and evolutionary processes. Although the effects of ecological processes on population divergence and speciation have been studied extensively, far less is known about the effects of divergence and speciation on ecological dynamics. LÄS MER