Sökning: "Guillou"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Guillou.

 1. 1. Värdegrunden mellan pärmarna : En komparativ analys av Jan Guillous Ondskan och Chimamanda Adichies Lila hibiskus ur ett värdegrundsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Rehbinder; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; didaktik; didaktisk potential; gymnasieskolan; svenskämnet; skönlitteratur; litteraturundervisning; Guillou; Ondskan; Adichie; Lila hibiskus;

  Sammanfattning : Skolans värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen inom alla ämnen och inom svenskämnet kan vägen in i detta arbete utgöras av litteratur. Syftet med studien är att undersöka didaktisk potential i två romaner ur ett värdegrundsperspektiv. Metoden utgörs av den nykritiska textanalysmetoden närläsning samt tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. ”The whole world loves a fighter” – En studie av ungdomsböckers framställning av maskuliniteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Bergman; [2020]
  Nyckelord :Jan Guillou; George R.R. Martin; John Green; hegemonisk maskulinitet; könsroller; genuskontrakt; könsmaktsordning; Idealman; Raewyn Connell; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre skönlitterära böcker vilka är populära hos ungdomar; Ondskan av Jan Guillou, Kampen om Järntronen av George R.R. Martin och John Greens Förr eller senare exploderar jag. LÄS MER

 3. 3. Kan Golding, Guillou och Kadefors försvara sin plats i bokhyllan? : En värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Engdahl; [2015]
  Nyckelord :värdegrund; litteraturbaserad undervisning; Ondskan; Flugornas herre; Sandor slash Ida;

  Sammanfattning : Uppsatsens avsikt är att göra en värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk som återfinns på högstadiet i klassrumsuppsättning. De verk som jag har läst är Ondskan av Jan Guillou, Ida slash Sandor av Sara Kadefors och Flugornas herre av William Golding. LÄS MER

 4. 4. En idé analys av debatten om svenska militära insatsen i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Said Dahdouli; [2013]
  Nyckelord :Jus in bello; Jus ad bellum; Just War pacifism; ethos-; logos- och pathosargument; hotbild; fred; säkerhet och humanitära insatser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om en analys av debatten kring den svenska militära insatsen i Afghanistan året 2010 då tre svenska soldater respektive en afghansk tolk stupade samt flera andra svenska soldater skadades. Till följd av detta, uppstod debatten på Aftonbladet (AB) mellan Jan Guillou och Jan Eliasson, på Svenska Dagbladet (SvD) uppstod debatten mellan Maria-Pia Boëthius och Carl Bildt och på Dagens Nyheter (DN) uppstod debatten mellan Robert Egnell och Felix Holmgren. LÄS MER

 5. 5. CFD Study of the Flow around a High-Speed Train

  Master-uppsats, KTH/Aerodynamik

  Författare :Florian Guillou; [2012]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamic; slipstream; Reynolds Averaged Navier Stokes model; k-ω SST model; aerodynamic; Aerodynamic Train Model; wake; high-speed train;

  Sammanfattning : This document is a report summering the master thesis work dealing with the Computational Fluid Dynamic (CFD) study of the flow around a high-speed train. The model is a scaled 1:50 generic train with two cars, one inter-car gap and simplified bogies. LÄS MER