Sökning: "Guilt appeal"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Guilt appeal.

 1. 1. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER

 2. 2. För frihet och sanning : en retorisk analys av Frihetsrörelsen

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Björklund; Johan Börjesson; Palmquist Felicia; [2021]
  Nyckelord :Alternative movements; rhetoric; forms of appeal; social roles; recruitment; Frihetsrörelsen; Alternativa rörelser; retorik; appellformer; sociala roller; rekrytering; Frihetsrörelsen;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om Frihetsrörelsen, en nyetablerad rörelse som fått stor uppmärksamhet efter bland annat evenemanget Tusenmannamarschen där de marscherade mot Sveriges restriktioner som uppkommit på grund av COVID-19. Rörelsen beskriver hur de manifesterar för frihet och sanning och menar att makteliten försöker inskränka på människors frihet genom restriktionerna. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering av indiciebevisning - En kvalitativ rättsfallsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Fabri; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; indicier; indicium; indiciebevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In December 2019, the police discovered a thermos bomb in an underground garage in Malmö. One of the suspects had previously been convicted of crimes similar to this and had connections to the Hells Angels motorcycle club. His DNA also matched DNA found on the cap of the thermos containing the explosive charge. LÄS MER

 4. 4. The effect of marketing appeals on consumers' intention to pro-environmental behaviour : A social marketing study applying the Theory of planned behaviour in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Senja Lunden; LisaBeth Sundström; Aya Suliman; [2020]
  Nyckelord :Social Marketing; Theory of Planned Behaviour; Marketing Appeals; Intention to Behavioural Change; Palm oil;

  Sammanfattning : Background: Due to increasing environmental issues, the social marketing efforts from organisations are increasing with the aim to push for more sustainable behaviour. One recurring issue in these campaigns is palm oil production. LÄS MER

 5. 5. Folkdomstolen på sociala medier - Rättsliga konsekvenser av utpekanden av sexualbrottslingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ingrid Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 spreds hashtaggen #metoo som en lavin på sociala medier. Upprinnelsen till hashtaggen var ett utpekande av en filmproducent som avslöjades ha utsatt flertalet kvinnor inom den amerikanska filmbranschen för sexuella övergrepp. LÄS MER