Sökning: "Guilt"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade ordet Guilt.

 1. 1. The Effect of Guilt Presumptions on the Perception of Suspect Interrogations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Märta Sjölin Wanner; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current study explores the effects of confirmation bias on the perception of suspect interrogations. Participants (N = 141) were assigned to read one of two versions of a suspected homicide case, before reading an interrogation transcript. LÄS MER

 2. 2. Mormonsk apostasi på nätet. En netnografisk studie på apostasi från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henrik Zetterqvist; [2020-06-17]
  Nyckelord :apostasy; mormonism; Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; online religion;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that, during the last decades, religion has expanded to being a part of the world online. It serves as a place where religious devotees can maintain and strengthen their religious identity as well as it yields doubters an opportunity to question religious authorities and provides the individual with communities where a new religious identity can be formed. LÄS MER

 3. 3. Statements for Peace? : How Statements by Leaders Affect Domestic Support for Negotiations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marta Lindström; [2020]
  Nyckelord :conflict; statements; support for negotiations; apologies; humanisation; narratives; survey experiment; United States; Iran;

  Sammanfattning : This study explores the effect of statements by leaders on domestic support for negotiations. It distinguishes between two types of statements: those that humanise the out-group, and those that apologise for past wrongdoings. The theoretical argument is threefold. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Avermo; Malin Lindblom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes is a growing worldwide problem. Risk factors for developing Diabetes Mellitus type 2 (DMT2) include heredity and lifestyle factors such as smoking and obesity. An important cornerstone in the treatment of DMT2 is self-care. Aim: To describe people's experiences of self-care at Diabetes Mellitus type 2. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER