Sökning: "Gun Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gun Sundström.

 1. 1. "Fru och barn och radhus kan du ha själv" : Om 1970-talet, jämlikheten och kärleksförhållandet i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Maken; Gun-Britt Sundström; 1970-talet; andra vågens feminism; heterosexuella relationer; kärleksförhållande; medvetandegöring;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8. LÄS MER

 2. 2. ”Låta slumpen råda” : En komparativ studie av fokaliseringen i Den allvarsamma leken och För Lydia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lova Berggren; [2019]
  Nyckelord :focalization; agency; information; Hjalmar Söderberg; Gun-Britt Sundström; narratology;

  Sammanfattning : In 1912 Hjalmar Söderberg wrote what came to be a Swedish classic, The serious game, about the two young lovers Lydia and Arvid and their failed attempts to be with each other. 1973 Gun-Britt Sundström responded with her own novel, For Lydia, that tells the same story but from Lydia´s point of view. LÄS MER

 3. 3. Nötknäpparen –En narratalogisk & komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mimmi Sundin; [2019]
  Nyckelord :E.T.A Hoffmann; nötknäpparen; Konstsaga; bilderbok; adaption; narrativ komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar E.T.A Hoffmanns konstsaga Nötknäpparen, översatt av Ingrid Windisch (1989), mot två andra upplagor av Nötknäpparen, dessa två i bilderboksformat. LÄS MER

 4. 4. Författarens bibel : Dialogiciteten i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Dialogicitet; Intertextualitet; Gun-Britt Sundström; Bibeln;

  Sammanfattning : I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom Martina och Gustav. I dialog med Bibeln träder romanens olösliga dilemma fram: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. LÄS MER

 5. 5. På Sysslomansgatan mötte jag Studentlivet : En rumsteoretisk undersökning av staden och studenten i Gun-Britt Sundströms Student -64.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Alvmo; [2017]
  Nyckelord :Gun-Britt Sundström; Student -64; Uppsala; stadsmyt; universitetsroman; Henri Lefebvre; socialt rum;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att utifrån Gun-Britt Sundströms roman Student -64 (1966) undersöka hur en författare genom beskrivningar av platser och rum formulerar en stadsmyt och därmed även konstruerar en viss identitet för personerna inom den. Utgångspunkten var att det finns en viss myt om Uppsala som studentstad, och att denna skildras i bland annat skönlitteraturen. LÄS MER