Sökning: "Gunhamn Johanna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunhamn Johanna.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad rond

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Gunhamn Johanna; Kiper Hellman Felicia; [2020-08-06]
    Nyckelord :Personcentrerad rond; personcentrerad vård; delaktighet; integritet; partnerskap; teamarbete; jämlikhet; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och gör attpatienten blir mer delaktig, vilket ökar vårdkvalitén. Patienter med akut sjukdom har ettbehov av att bli lyssnad på, och därmed är en god kommunikation viktig. LÄS MER