Sökning: "Gunilla Almgren Bäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Almgren Bäck.

  1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
    Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER