Sökning: "Gunilla Bandh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Bandh.

  1. 1. Se mig som den jag är! : En uppsats om transsexualism utifrån familjeperspektiv.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Gunilla Bandh; [2010]
    Nyckelord :Psykoterapi; transsexualism;

    Sammanfattning : I denna uppsats möter man tre ungdomar med diagnosen transsexualism och deras familjer. Syftet med studien var att förmedla kunskap och förståelse om transsexualism genom att studera interaktionen mellan familjemedlemmarna och hur de upplever verkligheten i en förändringsprocess. LÄS MER