Sökning: "Gunilla Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunilla Björklund.

 1. 1. Leijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Bergman; [2007]
  Nyckelord :Textanalys; Björklund; Granath; Leijonborg; idéer; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synenpå skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en nyskolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. LÄS MER

 2. 2. "Framtiden när det gäller möjligheten att få jobb känns hyfsat trygg för min del" - elevers erfarenheter av att studera på omvårdnadsprogrammet samt en kartläggning av deras framtidsplaner

  C-uppsats,

  Författare :Gunilla Svanström; Catarina Lundberg; Eva Björklund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersköterskans yrkesroll har genomgått många förändringar. Flera undersökningar harvisat att framför allt äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden till att kunnarekrytera personal inom vård och omsorg. LÄS MER