Sökning: "Gunilla Clavey"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Clavey.

  1. 1. Effekten av fysisk träning på balansfunktion hos äldre på vård- och omsorgsboende

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Eveline Engström; Gunilla Clavey; [2022-02-14]
    Nyckelord :Äldre; vård- och omsorgsboende; balans;

    Sammanfattning : Äldre på vård- och omsorgsboende bör träna enligt rekommendationer, men det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för hur träning kan påverka balansfunktionen. Det behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet för att undersöka vikten av fysioterapeutisk ledd träning som utmanar äldre på ett säkert sätt och som kan visa en effekt på balansfunktionen. LÄS MER