Sökning: "Gunilla Emanuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gunilla Emanuelsson.

 1. 1. Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever : En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning som insats i liten grupp i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Marlene Engström; [2019]
  Nyckelord :avkodningsträning; morfologisk medvetenhet; intervention; läsflyt; läs- och skrivsvårigheter; upprepad läsning; läsmotivation;

  Sammanfattning : This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i nystartade bioteknik- och IT-företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Kristina Kinnerup; [2005]
  Nyckelord :performance; entreprenör; connect skåne; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera vilka variabler som påverkar performance positivt i nystartade BioMed och ITT-företag och i denna process även beskriva och jämföra hur dessa variabler ser ut i de två branschgrupperna och hur företagen har utvecklats. Vi har använt oss av en kvantitativ metod och har genom ett enkätutskick fått empiriskt material från 20 grundare av BioMed-företag och från 30 grundare av ITT-företag. LÄS MER

 3. 3. Koppling mellan Balanced Scorecard och belöningssystemet - En möjlighet att ta Balanced Scorecard ett steg längre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Alexandersson; Sara Malmros; Gunilla Emanuelsson; [2004]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; belöningssystem; motivation; koppling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Allt fler företag anser att deras nuvarande belöningssystem inte motsvarar omvärldens krav och interna organisationsförändringar. De är ofta utarbetade på samma sätt som på den tid då det rådde en stabil marknadstillväxt och måttlig konkurrens. Stora förändringar har skett sedan dess. LÄS MER