Sökning: "Gunilla Hogmalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Hogmalm.

  1. 1. Genreundervisning i omvårdnadsutbildning En studie i hur omvårdnadslärare undervisar andraspråkselever i genrer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Gunilla Hogmalm; [2011-08-08]
    Nyckelord :genrer; ; vård och omsorg; ämnesintegrera;

    Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk Vt 2011, SSA 133Handledare: Sofia Tingsell och Eva Lundin.... LÄS MER