Sökning: "Gunilla Jan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gunilla Jan.

 1. 1. De sociala nätverkens betydelse för revisorer på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Viktoria Norberg; Gunilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Sociala nätverk; revisor; oberoende; relationer; små orter;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: De sociala nätverkens betydelse för revisorer på mindre orterNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Viktoria Norberg & Gunilla PerssonHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016-01 Syfte: Vi har funnit att studier om de sociala nätverkens betydelse för revisorers oberoende är högst begränsade och med ett tillägg av små orter, helt obefintligt. Vårt syfte med studien är därför att belysa betydelsen av detta på just mindre orter Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med 10 godkända eller auktoriserade revisorer. LÄS MER

 2. 2. Varför läsa litteratur : En kvalitativ studie av fyra svensklärares tankar och attityder till skönlitteraturläsning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Isabella Jansson; [2008]
  Nyckelord :skönlitteratur; undervisning; läsning; gymnasiet;

  Sammanfattning : The aim with the study is to get an understanding of why pupils read literature in upper secondary school from four Swedish teachers´ thoughts and attitudes towards fiction in upper secondary school. Some of the theoretical starting points that lay as a foundation to the study are Lpf 94, the curriculum for Swedish and different literature oriented researchers as Lars-Göran Malmgren´s subject construction, Louise M. LÄS MER

 3. 3. Leijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Bergman; [2007]
  Nyckelord :Textanalys; Björklund; Granath; Leijonborg; idéer; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synenpå skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en nyskolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. LÄS MER