Sökning: "Gunilla Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Gunilla Jansson.

 1. 1. The Need for Speed : Delays in Deployment of UN Peacekeepers and Mission Effectiveness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Gunilla Jansson; [2018]
  Nyckelord :Peacekeeping; timing; deployment; effectiveness; Angola; Eastern Slavonia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av förskollärares syn på naturvetenskap och teknik i förskolan/ A comparative study of preschool teachers’ views of science and technology in pre-school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gunilla Jansson; Marie Ekholm; [2014]
  Nyckelord :Arbetssätt; Förskola; Barn; lärande; Naturvetenskap; Skillnader; Teknik; Ämnesinriktning; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vår studie är att naturvetenskap och teknik fått större plats i förskolans läroplan samtidigt som studier visat på att det finns brister i arbetet med dessa ämnen på skolor och förskolor. Syftet med studien var att få syn på likheter och skillnader i hur fyra förskollärare, från en ämnesinriktad och en traditionell förskola, ser på naturvetenskap och teknik samt arbetssätt och ämneskunskapens betydelse. LÄS MER

 3. 3. Behovet av pedagogisk projektledning i interna förändringsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Gunilla Hedström; Maria Pertun; [2013]
  Nyckelord :internal change project; project management; project manager; pedagogical project managers; pedagogical skills; change management; change manager; project procurer; project beneficiary; interna förändringsprojekt; projektledning; projektledare; pedagogiska projektledare; pedagogiska kompetenser; pedagoger; förändringsledning; förändringsledare; projektbeställare; projektmottagare;

  Sammanfattning : Studien utgår från att interna förändringsprojekt inte alltid lyckas men de behövs för att anpassa och modernisera organisationen. Det är ett sätt att hantera den snabba förändringstakten i samhället och konkurrensen med andra. Antalet projekt ökar liksom kraven på resultat och på vad projektledaren ska kunna. LÄS MER

 4. 4. H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mats Boson; Gunilla Jansson; Thérèse Maxelius; [2010]
  Nyckelord :stadsmiljö; flöden; aktiviteter; barriärer; attraktivitet; byggnader; västra hamnen; h ; Social geography; Socialgeografi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: H+ Tunneln till framtiden? En fallstudie i skapande av levande stadsmiljö Nivå: Kandidatuppsats Författare: Boson, Mats; Jansson, Gunilla; Maxelius, Thérèse Handledare: Eskilsson, Lena; Thufvesson, Ola Problem: Det är svårt att definiera exakt hur en stad ska byggas för att bli attraktiv. I dagspressen går det att följa debatter om hur människor anser att visionerna för stadsbyggnation många gånger är allt för högtflygande. LÄS MER

 5. 5. Komplement, konkurrent eller verktyg : Aktörsperspektiv på datoranvändning på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Helen Fredriksson; Kristina Jansson; Gunilla Limé; [2010]
  Nyckelord :computer; computer use; pedagogical tool; preschool; learning; care; fosterage; education; dator; datoranvändande; pedagogiskt verktyg; förskola; lärande; omsorg; fostran; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och belysa synsätt på datoranvändandet som pedagogiskt verktyg i förskolan ur pedagog-, barn-, föräldra- samt skolledarperspektiv, det vill säga ur olika aktörers perspektiv. Forskning om datoranvändande i förskolan är marginell, varför ambitionen med studien är att i någon mån bidra till kunskap inom området. LÄS MER