Sökning: "Gunilla Jarlbro"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Gunilla Jarlbro.

 1. 1. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 2. 2. "Vi måste vara så mycket bättre" : En kvalitativ studie om kvinnors yrke som sportjournalister

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Kårén; Peter Appelquist; [2017]
  Nyckelord :Genus; makt; habitus; fält; kapital; identitet; journalistik; kvinnliga sportjournalister;

  Sammanfattning : This study look into women who works as sports journalists. The purpose is to examine how they see their own role as women and sports journalists and how the work environment has evolved over time. LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys av genusrepresentationen i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malva Holmberg; Carolina Hägglund; [2012]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; the hegemonic masculinity; liberal feminism; gender structures; Veckans Affärer.; Kritisk diskursanalys; den hegemoniska maskuliniteten; liberalfeminism; genusstrukturer; Veckans Affärer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka ifall män och kvinnor representeras på lika eller olika sätt i en svensk branschtidning. Syftet har även inkluderat att studera ifall det har skett någon förändring i denna representation över tid. Därför har undersökningen innefattat ett tidsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Det enda som ska spräckas är myten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mikaela Bengtsson Sandåker; Jessica Hansson; Amelie Lund; [2012]
  Nyckelord :enkätundersökning; LinkedIn; unga vuxna; Twitter; marknadsföring; kostnadseffektivitet; utvärdering; budskapsstrategier; målanalys; målgruppsanalys; medievalsstrategi; exponering; RAS; pilotstudie; normkritiskt arbete; tystnadsspiral; omvärldsanalys; agenda-setting; opinionsbildning; föreställningar; myth; myt; Goodle AdWords; virusmarknadsföring; viral marknadsföring; kommunikationsplanering; sociala medier; Instagram; Youtube; edutainment; Gunilla Jarlbro; sexualundervisning; skolundervisning; ungdomar; Spotify; Facebook; priming; UM; Ungdomsmottagningen; FHI; Statens Folkhälsoinstitut; vaginal corona; strategisk kommunikation; strategic communication; slidkrans; Riksförbundet för sexuell upplysning; RFSU; health communication; hälsokommunikation; mödomshinna; hymen; bombmatta; organisk tillväxt; utbildning; word-of-mouth; word-of-mouse; normer; folkhälsa; gymnasieskolor; extern kommunikation; selektivitet; noder; kognitiv dissonans; påverkan; medier; oskuld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har undersökt ifall myten om mödomshinnan lever kvar bland ungdomar. Efter att ha gjort en enkätundersökning bland gymnasieelever kan vi konstatera att den gör det. Syftet har varit att undersöka hur man kan förändra ungdomars föreställningar med hjälp av kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? : En kvantitativ innehållsanalytisk undersökning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Engström; [2012]
  Nyckelord :kvantitativ innehållsanalys; mattidningar; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell karaktär har undersökts. LÄS MER