Sökning: "Gunilla Lindman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Lindman.

  1. 1. En studie om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Ellinor Fredholm; Gunilla Lindman; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att arbeta som sjuksköterska är ett krävande arbete, både psykiskt och fysiskt. Precis som i alla andra yrken bör både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse finnas. LÄS MER